• BIST 93.469
 • Altın 227,612
 • Dolar 5,7332
 • Euro 6,5830
 • Trabzon 18 °C

‘Sahilde nahoş koku ortadan kalkacak’

‘Sahilde nahoş koku ortadan kalkacak’
Ortahisar Belediyesi Meclis Üyesi Davut Çakıroğlu’nun, “Trabzon İçme Suyu, Atıksu ve Yağmursuyu Projeleri”ne ilişkin iddialarına Büyükşehir Belediyesi detaylı açıklamalarla cevap verdi.

Davut Çakıroğlu’nun kamuoyunda bilgi kirliliğine yol açan, gerçeklikten uzak beyanatları üzerine, kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi için açıklama yapılmasına lüzum görüldüğü ifade edilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi açıklamasında şnden şu açıklama yapıldı:

MEVCUT SİSTEMİN DURUMU

“Mevcut atık su projesi; nüfus projeksiyonu, 1984-1990 yılları arasındaki verilere dayanılarak proje ömrü 30 yıl olacak şekilde, kapsamı ise eski Trabzon il belediyesi ve mülga Pelitli Belde Belediyesi sınırları olup, zamanın şartları göz önüne alınarak birleşik sistem (yağmursuyu+kanalizasyon) olarak 1990 yılında tasarlanmış ve ihale edilmiştir. Yapımı 2002 yılında tamamlanarak kabul işlemleri yapılmıştır. Projede atık suyun bertaraf edilmesi için Pazarkapı, Değirmendere, Havaalanı (Çimenli) Ön Arıtmalı Derin Deniz Deşarj Tesisleri planlanarak uygulaması yapılmıştır. Bu tesislerden en yüksek atık su kapasitesine sahip Pazarkapı ve Değirmendere D.D.D. Tesisi terfi ile, Havaalanı D.D.D.Tesisi ise cazibeli olarak çalışmaktadır. Ancak, doğu bölgesinden gelen atık su, Havaalanı D.D.D. Tesisine Çimenli Terfi Merkezi vasıtasıyla aktarılmaktadır.”

MEVCUT SİSTEMİN DEZAVANTAJLARI

“Uygulanan atık su projesinin; zamanın idari sınırları kısıtlanarak planlanmış olması, bugün itibariyle proje ömrünü tamamlamış olması, şehrin daha geniş bir alana yayılması, planlama önceliklerinin değişmesi, doğu bölgesindeki atık su kolektörünün havaalanını içerisinden geçecek şekilde planlaması nedeniyle havaalanı gelişimi için sorun teşkil etmesi, Çömlekçi bölgesinden Değirmendere D.D.D. Tesisine giden kolektörün liman sahasında ve karayolu altında kalması, bakım-onarım için müdahale edilememesi, sahil boyunca devam eden kolektörün yeraltı su seviyesi altında kalması ve uygun boru tipi seçilmemesi nedeniyle yüksek infiltrasyona maruz kalması, güncel atık su bertaraf edilmesine yönelik mevzuat açısından D.D.D.T yerine ileri biyolojik arıtmaya geçişin zorunluluk haline gelmesi, projenin dar kapsamı nedeniyle bugün eleştiri konusu menfezlerden denize atık su deşarjına neden olan üst kotlarda yerleşik mahallelerin mevcut sistem kapsamına dâhil edilememesi, ayrık yağmur suyu sistemine geçilmeye çalışılmasına rağmen sistemin tamamen ayrıştırılamaması gibi özetlenen sorunlar konunun yeni bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu yeni yaklaşım 2009’dan itibaren ele alınmıştır.”

ORTAK AKILLA YENİ PROJE

“Bu doğrultuda İlbank A.Ş.’ye yetki verilerek NTF İnş. Tic. Ve San. A.Ş firmasına Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Raporu hazırlattırılmıştır. Son olarak yine Trabzon Belediyesi döneminde başlatılan ve Trabzon ilinin 6360 sayılı yasa kapsamında Büyükşehir olması münasebetiyle kurulan Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğüne kanun gereği işlemleri devir edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen IPA 2 dönemi AB hibe programı içerisinde tamamlanan Entegre Su Projesi Master Plan ve Fizibilite Raporu Sweco firmasına, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması Projesi Doğu Karadeniz Havzası Raporu TÜBİTAK/MAM (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezine) hazırlattırılmıştır. Buradan anlaşılacağı üzere bu kapsamda hazırlanan Trabzon İçme Suyu, Atıksu ve Yağmursuyu projelerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Trabzon Belediyesi, DSİ, İlbank A.Ş, TÜBİTAK/MAM, Avrupa Birliğinin yetkili birimleri, TİSKİ Genel Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve yukarıda ifade edilen Ulusal ve Uluslararası düzeyde uzman firmalar taraf olmuş ve hazırladıkları dokümanlardan faydalanılmıştır. Bütün bu çalışmaların dışında bir toplantısının ilimizde yapıldığı ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı ülkemizin de ortak olduğu Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkeler tarafından 21 Nisan 1992 yılında imza edilen Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesine (Bükreş Sözleşmesi) istinaden 30 Haziran 2004 tarih ve 5212 sayı ile çıkarılan ‘’Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesinin Karadeniz’de Biyolojik Çeşitliliğin ve Peyzajın Korunması Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’’, ve 22 Aralık 2000 tarihli 2000/60/EC sayılı Avrupa Birliği AB Su Çerçeve Direktifi de Trabzon İçme Suyu, Atıksu ve Yağmursuyu projelerine yön vermiş ve ışık tutmuştur. Ulusal ve uluslararası katılımla imza edilen sözleşmelerin, hazırlanan dokümanların, raporların, araştırmaların tamamı mevcut sistemlerin yetersizliğini, ayrık atık su sistemlerinin oluşturulması gerektiğini, atık su bertarafının Derin Deniz Deşarj Tesisleri ile sürdürülemeyeceğini, ileri atık su bertaraf sistemlerine geçilmesi gerektiğini ifade etmekte ve yönlendirme yapmaktadır.”

NAHOŞ KOKU ORTADAN KALKACAK

“Ortahisar İlçesinin tamamını Maçka ilçesinin bir kısmını, Yomra ilçesi ve Akçaabat ilçesinin Söğütlü Deresine kadar olan kısmını kapsayacak şekilde atık suyun toplanması ve bertaraf edilmesine yönelik uygulama proje çalışması yapılmıştır. Proje tamamlandığında Ortahisar ilçesinde merkez ve kırsal dâhil derelere atık su deşarjının önüne tamamen geçileceğinden sahilde oluşan fiili durumda tamamen ortadan kalkmış olacaktır.”

UYGULANACAK PROJENİN AYRINTILARI

“Proje ana hatlarıyla 21 km 2.000 mm çapında tünel ve tünel üzerinde 19 adet şaft, 1.500 km toplayıcı hatlar ve şebekeyi içermektedir. Tünelin çıkış eksen kotu 8,00 m olacak şekilde planlanmıştır. Bu projenin yapımı çalışma alanı ve metrajı, kapsamında yer alan ünite ve etütler, çalışma grupları, yapım tekniği açısından değerlendirildiğinde eşdeğerlerine kıyasla çok düşük maliyetli olduğu anlaşılacaktır. Bugün faaliyette olan D.D.D.Tesislerine ait keson kuyu derinliklerinin 6-10 m arasında değiştiği düşünülürse öngörülen çıkış derinliğinin makul olduğu anlaşılacaktır. Toplayıcı hatlar şaftlar vasıtasıyla tünelle irtibatlandığından vadilerden gelen atık suyun kilometrelerce taşınarak devamında çapların büyümesine engel olunmuş ve atık suyun en kısa yoldan tünele iletimi sağlanmıştır.  Proje kapsamında Yomra D.D.D. Tesisine gelen atık suyun çoğunluğu şaftlar vasıtasıyla direkt tünele alınarak geri kalanı terfi edilmek suretiyle tünele aktarılma yoluna gidilmiş olup; bunun dışında suyun terfi edildiği Söğütlü, Moloz, Değirmendere D.D.D.T cazibeli olarak tünele aktarılmış ve yedek bertaraf tesisi olarak sistemde korunmuştur. Yıldızlı terfi merkezi ise iptal edilmiştir. Projede atık suyun bertarafı için sistem Söğütlü, Moloz (Pazarkapı), Değirmendere, Havaalanı, Yomra D.D.D.T ile yedeklenirken İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesisi planlanarak çevre kirliliğinin tamamen önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Arıtılmış su, İleri biyolojik atıksu arıtma tesisi çıkışından cazibeli olarak deşarj hattı vasıtasıyla açığa deşarj edilecektir.”

UYGULANACAK PROJENİN AVANTAJLARI

1-Yapım sürecinin tamamı yer altında gerçekleşeceğinden kent sakinlerinin yaşam konforlarını etkilememektedir. 2-Bölgenin şehirlerarası, ilçeler arası ve şehir içi ulaşımını etkilememektedir. 3-Yapım esnasında alt yapı tesislerine (Doğalgaz, Telekomünikasyon, Kanalizasyon, Yağmursuyu, İçme Suyu vb.) zarar vermeyecektir. 4-Çalışma alanındaki Havalimanı, liman, Karayolu, Tünel, Kentsel Yerleşik Alan, Üniversite, Sanayi Tesisleri vb. geçişi sorunlu alanlar baypas edilerek tek atıksu arıtma tesisi ile sorun çözülecektir. Bu durumun personel, enerji tüketimi, işletme kolaylığı açısından yaklaşık  % 35 avantaj sağlayacağı tahmin edilmektedir. 5-Tünel güzergâhı altında kalan hatlarda debi azalacağından boru çapları küçülecek ve imalat maliyetleri azalacaktır. 6-Yapım esnasında geçiş izinleri ve kamulaştırma maliyet ve faaliyetlerini asgariye indirmektedir. 7-Hizmet süresi uzun, bakım maliyetleri düşüktür. 8-İnfiltrasyon (Dıştan içe sıvı sızması) ve exfiltrasyon (İçten dışa atık su sızıntısı) riski çok düşüktür. 9-Terfiler ortadan kaldırıldığından enerji ve işletme maliyetlerinin azalmasını sağlayacaktır.”

GÜLCEMAL’İN ALTYAPISI HAZIRLANIYOR

“Ayrıca bu çalışmalar devam ederken sahildeki çevre kirliliğinin önüne geçmek için Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesi bölgesine dökülen dereler ile ilgili çalışmalarda bir yandan devam etmektedir. Bu amaçla mevcut kanalizasyon sistemi yerine dereye atık su deşarj eden atık su kaynakları ile ilgili tespit ve önleyici faaliyetler İdaremize ait işletme birimleri tarafından yürütülmektedir. Bunun dışında Gülcemal Projesi bölgesi ve yakın çevresindeki derelerin toplanıp ıslah edilmesine yönelik çalışmalar başlatılmış olup; bu amaçla 2018 yılı yatırım programında ödenek ayrılmıştır. Yani Gülcemal Projesi tabii ki altyapısı da hazırlanarak sürdürülmüştür.”

 

 

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • TRABZON'DA 100 BİN 'KAÇAK' BAŞVURUSU!21 Ekim 2018 Pazar 13:56
 • TRABZON'DA ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 9 YARALI!21 Ekim 2018 Pazar 13:53
 • Çöpte 20 bin lira buldu!21 Ekim 2018 Pazar 13:09
 • KAYBETTİ FAKAT KAZANDIRACAK..20 Ekim 2018 Cumartesi 11:02
 • İLĞİNÇ SEÇİM!!20 Ekim 2018 Cumartesi 10:57
 • CEZAİ İŞLEM İHTAR'I20 Ekim 2018 Cumartesi 10:52
 • "BIÇAKLA DİLİM DİLİM KESTİLER"19 Ekim 2018 Cuma 12:18
 • KONUT VE FINDIK BAHÇLERİNE YÖNELDİLER18 Ekim 2018 Perşembe 13:55
 • DUS Birincisi ve TUS ikincisi de OMÜ’den18 Ekim 2018 Perşembe 11:06
 • Gümüşhanespor: 0 - Sakaryaspor: 218 Ekim 2018 Perşembe 11:02
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Kuzey Ekspres | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.