• BIST 92.322
 • Altın 189,164
 • Dolar 4,7936
 • Euro 5,5865
 • Trabzon 25 °C

TRABZON BÜYÜK DÜŞÜNMELİ...

Prof.Dr. Atakan AKSOY

PROF. DR. ATAKAN AKSOY: TRABZON BÜYÜK DÜŞÜNMELİ---GÜNEY EKSPRES KARAYOLU İÇİN GÜÇLÜ GEREKÇELER

 • TRABZON; -BELLİ NEDENLERLE-GÜNEY ÇEVRE EKSPRES YOLUNUN YAPIM ARGÜMANI OLARAK, SAMSUN-HOPA-BATUM DEMİRYOLU KONUSUNU GÜNDEMDE TUTMALI
 • TRABZON; BÖLGENİN ALTYAPISAL GERÇEKLERİ NOKTASINDA, İL SİYASETİNİ DEĞİL BÖLGE SİYASETİNİ UYGULAMALI
 • DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ BAŞKANI SAYIN AHMET HAMDİ GÜRDOĞAN BEY’İN; YENİ İPEK YOLU VE DİĞER KONULARDAKİ GÖRÜŞLERİ, KONU BAĞLAMINDA ÇOK ÖNEMLİ
 •  TÜRKİYE PREFABRİK BETON BİRLİĞİ (2015) VERİLERİNE GÖRE; KARADENİZ BÖLGESİ PREFABRİK BETON KONUSUNDA %4 PAYLA ÇOK DÜŞÜK BİR KAPASİTEYE SAHİP-GÜNEY EKSPRES YOLU, OLUŞTURACAĞI FAYDALARLA BÖLGEMİZDE PREFABRİK BETON SEKTÖRÜNDE BÜYÜK KAPASİTE ARTIŞLARI OLUŞTURUR.

Türkiye Cumhuriyeti, son on yılda demiryolu konusunda büyük ilerleme kaydetmiştir. Özellikle, Ankara’nın batısında, demiryolu hatlarının yaygınlığı bağlamında, hat şebekesi olarak, yaygınlık Avrupa Ülkelerine benzer bir duruma gelmiştir. Demiryolu hatlarının yaygınlık durumu gelişerek sürmektedir. Bölgemizde de demiryolu hatları konusunda bir yoğunlaşma söz konusudur. Bölgenin bir yandan kuzey-güney doğrultusunda bağlantı konusu irdelenirken bir yandan da Samsun-Batum hattının inşası konusu gündem olmaktadır. Bölge gerçekleri düşünüldüğünde, farklı rotalarda olacağından hareketle, Samsun-Hopa-Batum sahil demiryolu hattının inşasının hayati olduğu görülmektedir.

Trabzon Şehri, Ülkesel ve Bölgesel gelişmeleri yakından takip edememiştir. Bölgemizde makro anlamda gerçekleştirilen büyük projelere uyumlu bir motivasyonla, yereldeki temel zorunlulukları, gereksinmeleri, zamanında yansıtamamış ve yakalayamamış durumdadır. Güncel gelişmelere göre, Giresun-Rize çevre yolları ile entegrasyon halinde Güney Ekspres Yolunun yeni bir anlayışla derhal proje çalışması yürütülmeli ve inşası konumuna geçilmelidir. Güney Ekspres yolu oldukça güneye çekilmelidir. Trabzon’un, Güney Ekspres yolunun imalatı noktasındaki en önemli argümanı, iyi bir yorumlamayla, oluşturacağı sinerjik yararlar noktasında, Samsun-Hopa-Batum demiryolunun inşası konusunun işlenmesi olacaktır. Bu demiryolu projesinin gerçekleştirilmesi durumunda bölgedeki gerçekler, Trabzon Güney Ekspres Yolunun da yapılması noktasında son derece önemli bir zorunluluk dönümüne dönüşecektir. Büyük oranda tünellere dayalı olma noktasında kamulaştırma avantajları, bölgenin bazaltik kaya zenginliği ve bu zenginliğin tasarlanan güzergah üzerinde bulunması vb. avantajları nedeniyle yollar önemli oranda kendini finanse eden konuma dönüşür. Özellikle sürdürülebilirlik yönü noktasında, oluşacak diğer yararlar ile konu daha da önemli pozitif değerler üretecektir. Güney ekspres yolunun inşasının, Bölgemizde son derece düşük bir kapasiteye sahip bulunan prefabrik beton sektörü bakımından da çok büyük kapasite artışlarına sahip olacağı öngörülmektedir.

TRABZON İL SİYASETİ YERİNE BÖLGE SİYASETİ UYGULAMALI-Trabzon Siyaseti için; artık, ana konu, Samsun-Batum demiryolu hattının inşası olmalıdır. Trabzon Kenti, İl siyasetini bırakıp Bölge siyasetine yönelmelidir. Bu konu, bir yandan Doğu Karadeniz İllerinin kalkınmışlık sorunlarına önemli katkı yaparken diğer yandan da Trabzon’un “Güney Ekspres Çevre Karayolunun” inşasının önünü açacaktır. Fikirler çok önemlidir. Bu konular eş zamanlı olabilecektir.  Ekonomik ve sosyo-kültürel kalkınmanın temelinde güçlü bir ulaşım altyapısının olduğu bilinmektedir. Trabzon Kenti, son yıllarda, önemli ölçüde ulaşım problemleri yaşamakta, bu ulaşım problemlerinin bir sonucu olarak, trafik sıkışıklık problemleri ciddi oranda kendini göstermektedir. Gerek ana arterlerde, Şehir merkezinde ve birçok yerleşim noktasına şehir merkezine bağlayan yollarda bu trafik problemleri her geçen gün kendini daha baskın bir şekilde ortaya koymaktadır. Trabzon’daki trafik probleminin çözülmesinde gerçekleştirilmesi gereken temel konu, transit trafiğin şehir içerisinden alınması olacaktır. Bu bakımdan da, Trabzon Güney Çevre Ekspres yolu son derece hayati bir konudur. Trabzon için, şu aşamada, Beşikdüzü İlçesinden Of’a kadar uzanan bölgede, genel anlamda çözüm üretebilecek bir güney çevre yolunun henüz inşası bir yana mevcut bir yapım projesinin olmadığı anlaşılmaktadır. Trabzon, güney çevre yolu inşası bakımından geç kalmış durumdadır. Samsun, Ordu, Rize ve Gümüşhane illeri, çevre yollarının inşası bakımından önemli aşamalar kaydetmiştir. Örneğin büyük oranda tünel geçişlerine bağlı Gümüşhane çevre yolu geçişi %80 oranında tamamlanmıştır. Samsun çevre yolunu tamamlamış, şu anda, Ankara-Samsun hızlı tren projesine odaklanmıştır. Ordu ve özellikle Ünye de çevre yolu anlamında başarılı bir konumdadır. Giresun uygulama projesini tamamlamış ve ihale etmiştir. Rize İli de çevre yolu anlamında yapım faaliyetlerini sürdürmektedir. Trabzon, Güney Çevre Yolu’nun inşası bakımından hızlı bir odaklanmanın içerisine girmelidir. Trabzon Kentinin büyük oranda kıyıya yerleşmiş olması, trafik kompozisyonunun hızla artması, Doğu-Batı ve güney bağlantı yönlerinde geçiş noktasında bulunması dolayısıyla son zamanlarda çok daha belirgin şekilde trafik sorunlarını yaşamaktadır. Trafik sorunları ciddi derecede stres oluşturmaktadır.

Trabzon, Güney çevre Yolu’nun inşası bakımından nasıl bir strateji izlemelidir? Bu strateji, mevcut gerekçeler değerlendirildiğinde, üst ölçek yaklaşımı ile, Samsun-Hopa-Batum demiryolu hattının inşasına ilişkin bağlantıda düşünülmelidir. Trabzon Kenti’nin demiryolu bağlantısının olmaması nedeniyle, Trabzon limanlarının uluslararası ticarette tercih oranı azalmaktadır. Güçlü demiryolu ve liman bağlantılarının olmaması nedenleriyle mal hareketlerinin Bölgemizden kaydığını, bu durumunda Bölge ekonomisi açısından son derece olumsuz koşulların oluşmasına neden olduğu görülmektedir. Samsun-Batum demiryolu hattının inşası noktasında, bu demiryolu hattının inşasını kolaylaştıracak ve çarpan etkisi oluşturacak biçimde gelişme sağlayacak konular bulunmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin elinde çok değerli bir maden altyapısını bulundurmaktadır. Samsun Hopa demiryolu inşasının sahile yaklaşık 4-5 km mesafelerden geçirilmesi durumunda büyük oranda bazaltik kayaçlar içerisinden geçileceği, bu bakımdan bu konunun beton imalatları bakımından değerlendirilmesi noktasında yapım bedellerinin azalacağı değerlendirilmektedir. Diğer esas çok önemli bir konu da Bölgede büyük oranda tünellerin gerçekleşecek olması, demiryolu tünellerinin kamulaştırma bakımından büyük avantajlar ortaya koyacak olması dolayısıyla, Samsun-Batum demiryolu hattının yapılabilirlik koşullarını büyük oranda kolaylaştıracaktır.

İşte bu noktada, Bölgede Güney çevre karayolu bakımından önemli bir dezavantajlı durumda bulunan Trabzon Kenti’nin Samsun Batum demiryolu hattının inşası noktasında, yakın güzergahlarda bulunması dolayısıyla güney çevre ekspres karayolunun da inşa edileceği bir nokta, konjonktür oluşacaktır.  Trabzon Güney Çevre Ekspres yolu tarafımızdan taslak proje olarak hazırlanmıştır. Konumlanma olarak, şehrin yayılması konusu, villa kentlerin oluşturulması noktaları, şehrin sanayi bölgelerinin bu yol komşuluklarına kaydırılabilmesi ve yeni sanayi bölgelerinin kurulabilmesi noktalarında Güney ekspres yolu son derece önemlidir. Trabzon Güney Çevre Yolu’nun Beşikdüzü-Of arasında projelendirilmesi noktasında hızlı davranılmalıdır. Bu proje çalışmaları sırasında, demiryolu entegrasyonu da düşünülerek, özellikle bölgedeki bazalt madeninin işletilmesi, ithalat ve ihracat konuları bakımından değerlendirilebilmesi için, uygun lokasyonlar belirlenmeli, imar planlarına işlenmelidir. Bu konuda önemli hamle yapılmalıdır. Bazalt taşı gerek bölge gerekse de Türkiye bakımından çok değerli önem taşır. Taş mastik asfalt karışımlarında bazalt taşının neredeyse bir zorunluluk ortaya koyması, elyaf üretiminin ana hammaddesi oluşu, bazalt gübresi kullanımı vs. çeşitli potansiyel kullanım alanları noktasında, bazalt taşı, değerlidir. Bu bakımdan gerek güney çevre ekspres yolu, gerekse de Samsun Batum demiryolu bağlantıları noktalarında bölgeye değişik noktalarda dağınık biçimde bu altyapılar kurulmalıdır. Bazalt taşı mutlaka değerlendirilmelidir.

SAHİLE ÇOK YAKIN GÜNEY EKSPRES YOL BEKLENEN FAYDAYI OLUŞTURMAZ-GİRESUN-RİZE GÜNEY ÇEVRE YOLLARI İLE ENTEGRASYON DÜŞÜNÜLMELİ-

geçki̇-001.jpg

Kanuni Bulvarının varlığı noktasında, sahile çok yakın güney ekspres yolu beklenen faydayı oluşturmaz. Şehir içi yol konumuna dönüşür. Mevcut Kanuni Bulvarı, imarsal bakımdan birçok problem yaratmaktadır. Kanuni Bulvarının mevcut yapılanma koşulları düşünüldüğünde, Güney Ekspres Yolu’nun sahile yakın inşa edilmesi noktasında zaten birçok problemi beraberinde getiren Kanuni Bulvarı ve Güney Ekspres Yolu etkileşimi etkileşim sorunları oluşturacaktır. Kentin dengeli büyümesi noktasında güney çevre yolu belirlenen bölgelerde, bütünüyle uzun tünellerle inşa edilmelidir. Kamulaştırma konusundaki avantajlar ve tünel malzemesinin beton imalatlarında kullanılacak oluşundan dolayı Güney ekspres Yolu, Beşikdüzü’nden Of’a kadar olacak biçimde, belirlenen güzergah yaklaşımlarında, inşa edilmelidir. Ancak, Beşikdüzü of arasında inşa edilecek olan Güney Ekspres Yolu, Giresun ve Rize komşuluklarında, bu illerin Güney çevre yolları ile entegrasyon halinde düşünülmelidir.

Samsun-Hopa- Batum demiryolu hattının inşası ve sahil bandında yer alan limanların güçlendirilmesi önemlidir. Haritada görülen bazaltik agregaların varlığı tüm Karadeniz Bölgesi için ve Türkiye için büyük önem taşır. Bölgede yar alan belediyeler ve şahıs şirketleri, bu bazaltik mıcır potansiyelini, Türkiye’nin şu an bulunduğu noktada değerlendirmelidir.  Malzemeye erişim kolaylaşacak, şehirleri yaymak olanaklı hale gelecektir.

BÖLGEDE PREFABRİK BETON SEKTÖRÜ ÇOK YETERSİZ-GÜNEY EKSPRES YOL KONUM İTİBARİYLE OLUŞTURACAĞI FADALAR İLE PREFABRİK BETON SEKTÖRÜNE UYGUN ALANLAR OLUŞTURUR-KAPASİTEYİ BÜYÜK ORANDA ARTIRIR

Prefabrik beton elemanları olarak; kolonlar, kirişler, çatı aşık çerçeveleri, duvar ve döşeme panelleri, mimari prekast uygulamalar, öngerilmeli nervürlü döşeme kirişleri, beton blok duvarlar, sağlık elemanları, çiftli ve tekli kirişler (T, I), çift duvarlar ve öngerilmeli yarı kirişler, içi boş paneller, köprü kirişleri, karayolu bordür taşları, karayolu bariyerleri, ışıklandırma elemanları, karayolu trafik elemanları, dubalar, tünel elemanları, demiryolu travers elemanları, beton borular, beton menfezler, büzler, çakma kazıkları, sulama kanalları, su arıtma sistemleri, cadde şehir mobilyaları, kilit parke taşları, gürültü bariyerleri vs. sıralanabilir. Türkiye Prefabrik beton Birliği; bu elemanların toplam üretim kapasitesi bakımından üye olan ve üye olmayan grupların değerlendirdiği araştırmasında (2015) Karadeniz Bölgesi, %4 oranıyla oldukça düşük kapasite gösteren bir konumdadır.

bazaltik-agregalar-001.jpg

Türkiye Prefabrik Beton Birliği’nin; 2015 yılı sektör raporuna göre; üye ve üye olmayan kuruluşların farklı amaçlarla prefabrik beton kullanımı konusundaki performans durumu ele alındığında, Karadeniz Bölgesi’nin %4 payıyla Türkiye’nin en geri kalmış bölgesi olduğu görülmektedir. Bu prefabrik beton imalatları bahsinde geçen tüm imalat türlerinde durum aynıdır. Karadeniz Bölgesi; bu durumu sorgulamalıdır.

 

 

 

 

 

 

 • Yorumlar 2
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Yazarın Diğer Yazıları
  Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Kuzey Ekspres | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.