11.12.2018, 09:40

2019 YILI DEFTER TASTİKLERİNİ UNUTMAYIN

   01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu’nun getirmiş olduğu hususlardan birisi de işletmelerin tutacakları defterler konusu ile ilgili hükümlerdir. Dönem sonuna yaklaştığımız bugünlerde 2019 yılı için ticari defterlerden hangilerinin, ne zaman ve ne şekilde tasdik edileceği ve kullanılacağına ilişkin düzenlemeleri, hatırlamak gerekir. Bu bağlamda;2019 Yılına girilirken sermaye şirketlerince tasdik edilecek defterler ve bu defterlerle ilgili kapanış ve ara (devam) tasdiklerle ilgili olarak aşağıda yapılan açıklamalara göre hareket edilmelidir.

E-DEFTER uygulamasına geçen mükellefler 
Yevmiye Defteri ve Kebir Defteri dışındaki defterleri tasdik ettirecek olup, bu defterler kağıt ortamında tutulmayacağından ötürü E-DEFTER uygulamasına geçen mükellefler Yevmiye Defteri  ve  Defteri Kebir’i   
tasdik ettirilmeyecek olup diğer defterleri tasdik ettireceklerdir.

ANONİM ŞİRKETLER :
a) Yevmiye Defteri   
b) Defteri Kebir   
c) Envanter Defteri    
d) Damga Vergisi Defteri
d) Yönetim Kurulu Karar Defteri  
e) Pay Defteri   
 f) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri 

LİMİTED ŞİRKETLER: 
a) Yevmiye Defteri          
b) Defteri Kebir          
c) Envanter Defteri         
d) Pay Defteri 
e) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri 

Gerek Anonim Şirketlerde gerekse de Limited Şirketlerde halen kullanılmakta olan, Pay Defterleri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterleri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. 

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLER KURULU DEFTERİ :

Bu defterin tutulması zorunlu değildir. Bu defteri tutmak istemeyenler; Limited şirkette aldıkları kararları Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine kaydetmek zorundadırlar. Müdürler Kurulu Karar Defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere A.Ş. Yönetim Kurulu Karar Defterine ilişkin hükümler uygulanır. Geçen yıl Müdürler Kurulu Karar Defteri tasdik ettiren Limited Şirketler dilerlerse bu yıl bu defterden vazgeçebilirler. Bu durumda kapanış tasdikinin yaptırılması gerekeceği tabiidir. 

 DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI :

Gerek Vergi Usul Kanunu, gerekse Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre: öteden beri işe devam etmekte olan şirketler defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda yani Aralık ayı içinde defterlerini tasdik ettirmek zorundadır.
 
TASDİK YENİLEME (ARA TASDİK) :

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı içinde tasdiki yeniletmeye yani devam tasdikini yaptırmaya mecburdurlar. 
İşletme Defteri, Serbest Meslek Kazanç Defteri, Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri ve A.Ş Yönetim Kurulu Karar Defteri ara tasdik yapılabilecek defterlerdir.

KAPANIŞ TASDİKİ:

Şirketler yalnızca Yevmiye Defteri ve Anonim Şirket Yönetim Kurulu Karar Defteri için kapanış tasdiki yapmak zorunda olup bunun dışındaki defterlerin için kapanış tasdiki yaptırılmaz. Yevmiye Defteri için izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının(haziran ayı) sonuna kadar, Anonim Şirket Yönetim Kurulu Karar Defteri için ise İzleyen faaliyet döneminin birinci ayının(ocak ayı) sonuna kadar kapanış tasdikinin yapılması gerekir. Yukarıdaki defterler dışında kalanlar için kapanış tasdiki yaptırılmaz.

Yorumlar (0)