2019 YILINDA UYGULANMAK ÜZERE VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN BAZI DÜZENLEM

  01.01.2019 Tarihinden geçerli olmak üzere, 2018 ARALIK ayında Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler ve uygulamalar özetle aşağıda belirtilmiştir.
 
1.Yazar Kasa Fişi (Fatura) Düzenleme Haddi:
V.U.K.’nun 232. maddesi uyarınca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin yazar kasa fişi düzenleme haddi 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 1.200,00.-TL olarak belirlenmiştir.
 
2.Doğrudan Gider Yazılacak Sabit Kıymetlere İlişkin Had:
V.U.K.’nun 313, maddesi uyarınca değeri 900,00.-TL’yi aşmayan peştemallıklar ile alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilmesine ilişkin had 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 1.200,00.-TL olarak belirlenmiştir.
 
3.Hizmet Erbabına Verilecek Yemek Yardımı:
Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/8. maddesinde yer alan işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin günlük 16,00-TL’lik istisna tutarı 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 19,00-TL olarak tespit edilmiştir.
 
4.Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife:
*Ücretler Hariç
Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife
2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 
18.000 TL’ye kadar %15
40.000 -TL’nin 18.000- TL’si için 2.700- TL, fazlası % 20
98.000 TL’nin 40.000- TL’si için 7.100- TL, fazlası % 27
98.000 TL’den fazlasının 98.000- TL’si için 22.760,- TL, fazlası % 35
 
Ücretler İçin
Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife
2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 
18.000 TL’ye kadar %15
40.000 -TL’nin 18.000- TL’si için 2.700- TL, fazlası % 20
148.000 TL’nin 40.000- TL’si için 7.100- TL, fazlası % 27
148.000 TL’den fazlasının 148.000- TL’si için 36.260,- TL, fazlası % 35
 
5.Özel Usulsüzlük Cezaları:
 
a) VUK-353/1. maddesine göre; Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu vermeyen ve almayanlara, veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verenlere her belge için 01.01.2019 tarihinden itibaren 290,00.-TL’den aşağı olmamak üzere tutarın % 10’u nispetinde Özel Usulsüzlük Cezası kesilir.
b) V.U.K.353/2 maddesine göre; Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı’nca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının tespiti halinde, her bir belge için 2019 yılında 290,00.-TL Özel Usulsüzlük Cezası kesilir.
6.Gayrımenkul Sermaye İratlarında (Kira Gelirleri) Beyan ve İstisna:
Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2018 yılı için 4.400.-TL’si gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde bu istisnadan yararlanılamaz. 2019 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı ise 5.400,00.-TL olarak tespit edilmiştir.
Not: 2018 Yıllık (Brüt) işyeri kira gelirinin 34.000,00.-TL veya altında olması halinde beyan edilmeyecektir. 
Binaların işyeri olarak (Stopajlı) kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen brüt hasılatın 2019 yılı için beyan sınırı ise 40.000,00.-TL olarak belirlenmiştir.
7.Damga Vergisi:
01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulamalar aşağıdaki gibidir.
 (Ücret gelirlerinde Damga Vergisi nispeti binde 7,59’dur.)
Belli Parayı İhtiva Eden Sözleşmeler:
-Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler           :(Binde 9,48)
-Kira Mukavelenameleri           :(Binde 1,89)
Beyanname ve Bildirgeler:
-Yıllık Gelir vergisi beyannameleri :72,70- TL
-Kurumlar vergisi beyannameleri :97,10- TL
-Muhtasar beyannameler :48,00-TL
-Katma Değer Vergisi Beyannameleri :48,00 TL
-Sosyal Sigorta Kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri  :35,70- TL
Bilanço ve İşletme Hesabı Özetleri:
-Bilançolar           :  56,10- TL
-Gelir Tabloları           :  26,90 -TL
-İşletme Hesabı Özetleri           :  26,90-TL
8.Veraset ve İntikal Vergisi:
01.01.2019 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;
-Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125,00-TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557,00- TL),
-İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760,00- TL,
-Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 5.760,00 TL olarak dikkate alınacaktır.
9.Emlak Vergisi Oranları:
Meskenlerde binde 1,İşyerlerinde binde 2, Arazilerde binde 1 ve Arsalarda binde 3(Büyük şehirlerde bu oranlar 2 kat olarak uygulanır)
 

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Haber yorum bölümünde Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.