Arı ve sinek karakterli başkan aday adayları!

  Tarih boyunca hangi ülkeyi ele alırsanız alın bir yerde yapılan siyasetin kalitesi, siyaset yapan insanların kalitesinden bağımsız olmamıştır. Siyasetin kaliteli, düzgün olmasını istiyorsak her şeyden önce siyaseti yapan insanların kaliteli, düzgün, namuslu, dürüst olmasına dikkat etmemiz gerekmektedir.
Kumaşı kaliteli bir siyasetçi hangi makama gelirse gelsin o makamda katma değer üretir, oturduğu makama güç verir. Bunun tersi de aynen geçerlidir. Yani kumaşı kalitesiz, vizyonsuz bir siyasetçi de oturduğu makamdan güç alır, katma değer üretemeyip ortalama değeri düşürür. 
Siyaseti iki el, on parmakla bal kovanına dalan, servet ve rant avcılarının değil, hizmet etmeyi her türlü kötü koşula rağmen ilke edinmiş siyaseti tutunca eli yakan bir ateş gibi gören insanların yapması gerek.
Siyaseti yapan insanları iki ayrı kategoride değerlendirebiliriz. Bunlardan biri arı karakterliler, diğeri sinek karakterlilerdir. Sinek karakterli siyasetçilerin amacı başkalarının balına konmak ve doymak bilmez bir iştahla tüketmektir. Bunlar asalaktırlar. Ganimete koşarlar dertleri hizmet etmek değil, ganimetten pay kopartmaktır. Hizmet ve gayret zamanlarında ortadan kaybolup, rant ve servet avcılığı zamanlarında ortaya çıkarlar. Sinek karakterliler tüketecekleri şeyleri pis-temiz, helal-haram ayrımına da tabi tutmazlar. Pise temiz katıp karıştırırlar. 
Arı karakterliler ise sürekli üretmenin peşinde ve derdindedirler. Üretmek için yaşarlar. Sinekler gibi gittikleri yere mikrop değil polen taşırlar. Arılar ellerin emeğini değil, ellerinin emeğini yerler. Gerekirse temiz kovanlarına uzanan kirli elleri sokarak hayatları pahasına ürettikleri değerleri korurlar. 
 

Diyeceğimiz o ki yerel seçim atmosferine iyiden iyiye girildiği bugünlerde gerek iktidar partisinden gerekse muhalefet partilerinden büyükşehir ve ilçeler için çok sayıda belediye başkan aday adayı çıkmaya başladı. Biz arı karakterli başkanların seçilmesini istiyor ve bunu özlemle bekliyoruz. Yani sürekli üretmenin, halka hizmet etmenin peşinde olacak; kişisel rant ve menfaat hesapları içinde olmayacak, helal-haram ayrımı gözeten, pisi temize bulaştırmayacak bulunduğu makama güç verecek başkanlar arıyoruz. Yoksa pisliğe bulaşmış, helale haram katan, pisi temize bulaştıran, etraflarına kötü örnek olarak bulundukları makamı rant ve servet temin etme yeri olarak gören sinek karakterli başkanlar değil.
Mevcut aday adayları içinden sinek karakterli olanlar ayrıştırılmalı ve emanet ehli olanlara yani arı karakterli adaylara teslim edilmelidir.
 

Siyaset misyon, vizyon ve komisyon için yapılır. Komisyon ve yalnızca vizyon peşinde koşanların ayıklanması ve seçilecek belediye başkanlarının sadece misyon sahibi olmaları temel temennimizdir. Dünya kenti Trabzon'un bir marka değer olarak hedefine yürümesi isteniyorsa bu misyonu taşıyabilecek başkanların iş başında olması vazgeçilemez bir zorunluluktur.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar