01.12.2021, 09:43

Asla Küçümsemeyin – “Siyasal Olmayan Bir Yazı”

     Can sıkıntısı deyip geçmeyin. Bir sürü nedenin yol açtığı iç karartısı. Halk arasında “yürek daralması”. Tamamen dıştan kaynaklı nedenler, seni sana bırakmayan dayatmalar ve kimi “öncelikler…” Olmasını ve oluşmasını istemediğin durumlar. Gönlünün hoş bulmadığı, “kerhen” kabullendiğin. Ama çoğunlukla istemediğin, reddettiğin. Fakat özgürce karşı çıkıp hayır diyemediğin, bağırıp-çağırıp sesini yükseltemediğin.  - Olmaz!  Olmamalı diye içinden gelen “insan” yanını haykıramadığın an. Belki, ucu açık bir süreç, tehlikeli olabilecek.

    Çok “lüks” bir rahatsızlık gibi sayılsa da oldukça ciddiye alınmalı diye düşünüyorum. Güzel yolculukların, mutlu serüvenlerin önünde aşılmaz bir duvar gibi duran. Güzellik üretme çabalarının, güzel bir bakışın, sevginin, aşkın… önünü çoğu zaman tıkayan. Karamsarlığı, yılgınlığı, olumsuzluğu öne çıkaran. Bir edilgenlik ve içe dönüklük, biraz da küskünlük galiba. Çok istendik, hoş bir durum değil kısacası.  Melankoliyle ilgisi var belki ama, demem o değil.

    Çocuklar ve gençler bu konuda çok daha özgürdürler. Onları koruyan, gözeten bir anne-baba geleneğimiz var. Canlarının sıkılması anlayışla karşılanıp, çözüm aranıp bulunabilir. Ayrıca bizim gözbebeğimiz değil mi çocuklar ve gençler. Yeterli beslenme için, sağlık ve eğitim için, direnç geliştirmek için, yarınlara iyi hazırlanmaları için, anne-babalarının, konu-komşularının çoğunlukla karşılaştığı sorunlarla karşılaşmamaları için ya da bu gibi sorunların üstesinden gelmeleri için. Bu önceliklere duyarsız kalmak olası olmadığına göre yetişkinlerin de, anne-babaların da bir bakıma “can sıkıntısı” sorunu ve de “özgürlüğü”, “hakkı” olmamalı denilebilir!

     Teorik olarak bu söylense ve yazılsa da toplumumuzda onca sorun varken, bunlarla cebelleşen yetişkinler kıvranıp, çözüm ararken, dertlenmemek, sıkıntıyı örtmek ya da saklamak ne denli olası varın siz düşünün.  Aslında küçüklü büyüklü can sıkıntıları, çok daha ciddi toplumsal sorunların üstesinden gelmek adına bizi tarihsel sorumluluklarla karşı karşıya bırakıyor. Bir ön hazırlık; ısınmasını, antrenmanını yeterince yapmış bir sporcu gibi, birikim ve donanımını eksiksiz yapan/sürdüren bir genç, bir yetişkin gibi. Tiyatromuzun ve sinemamızın usta oyuncularından Adile Naşit’in sahnede gülen, güldüren yüzündeki, dramı ve trajediyi anlamak ya da anlayamamak gibi karmaşık. Kimilerine göre profesyonel bir tutum.  -Çocukların ve gençlerin Adile Annesi 13 – 14 yaşlarındaki oğlu Ahmet’i kalp yetmezliğinden yitirmiş, bu acısını içinde yaşayarak güldürü ve tiyatro sanatının zirvesinde yer almasını bilmiştir. Çevresine yansıttığı olumlu enerjilerle çocuklara, gençlere olduğu kadar yetişkinlere de örnek olmuştur. Işıklarda uyusun güzel insan, anısına saygıyla-

     Türkiye’de yetişkin olmak can sıkıntısından uzak kalabilmekle ve doğru mücadeleyle onu yenmekle orantılı gibi. Çocuklara, gençlere ve çevrenize örnek olmak sorumluluğunuz var. Günlük yaşamınızı etkileyen, sizi olumsuzluklar girdabına sürükleyen onca konu/durum varken bunu başarmak zor kuşkusuz. Zaten, iyi anne-baba olmak, iyi öğretmen- iyi eğitimci olmak, iyi doktor- iyi sağlıkçı olmak, iyi yönetici olmak, iyi yetişkin olmak… “can sıkıntısı”nı aşmak, onun sorun olmasını yok etmekten geçmiyor mu? Aksi durumda kendisiyle uyumlu olmayan/olamayan “yetişkinler”, “eğitimciler”, “sağlıkçılar”, “sanatçılar” “yöneticiler…” çoğalır. Yaygınlaşan, toplumsal rahatsızlık ve travmaya dönüşen bir hastalık, bütünüyle toplumu ve ülkemizi yok oluşa sürüklemez mi?

     -Konumuzun dışında gibi görünse de aslında bu sürüklenişin başka nedenleri de fazlasıyla var ülkemizde.-

      Evde çocuğun canı sıkılır, anne-babanın canı sıkılmaz!

      Okulda öğrencinin canı sıkılır, öğretmenin, öğretim görevlisinin canı sıkılmaz!

      Hastanede hastanın canı sıkılır, doktorun, sağlık görevlisinin canı sıkılmaz!..

      Halkın canı sıkılır, yöneticinin, siyasetçinin canı sıkılmaz, sıkılamaz! Bu yazılı olmayan “yasalar”ı, “özgürlük”, “hak”, “hukuk”, “aile”, “adalet”, “yönetim” gibi sözcük ve kavramları öznel olarak sadece ülkemiz için, bizim için kullanabiliriz. Toplumsal gereksinimler ve koşullar/durumlar bunu gerektirir.

      Can sıkıntısından/ bütün sıkıntılardan uzak günleriniz olsun.

                                                  -Yarınlar güzel olacak-

                                                           

Yorumlar (0)