25.11.2021, 14:08

Ayaküstü Yazılar

Her mevzuda olduğu gibi ekonominin de kendine has yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Zaman zaman farklı etkenlerden etkilense de çoğu zaman kendi sabit kuralları içinde seyreder ekonomi ve onu oluşturan enstrümanları. Ekonominin en sevdiği şey ÜRETİM iken, en nefret ettiği şeylerin başında da GÜVENSİZLİK gelir. Üretim ister bireyselden genele, isterse de genelden birey‐ sele doğru olsun insanların, devletlerin ve sonuç itiba‐ rıyla dünya refahının artmasına katkı sağlar. İnsanoğlu temel ihtiyaç‐ ları gereği önce gıda ve tarımla başladığı üretimi insanlığın gelişimine uygun olarak sanayi üretimine dönüştürmüştür. Bu dönü‐ şüm o kadar güçlü olmuştur ki temel ihtiyaç maddesi olan gıda ve tarım üretimi de sanayileşmeden payına düşeni fazlasıyla almıştır. Cilalı taş devriyle başlayan insanoğlunun gelişimi artık kopyalama, klonlama, uzay teknolojileri, bilişim teknolojilerinde gelinen nokta itibarıyla birçoğumuza dünyanın sonuna geldik dedirtecek boyuta gelmiştir. Ülkemiz çoğu zaman bu sa‐ nayi ve teknolojik gelişmelerin gerisinde kalsa da ara sıra yap‐ tığımız küçük ataklarla gecik‐ meli de olsa çağdan kopmadan varlığımızı sürdürüyoruz. Esasen gelişim ve değişim artık kaçınılmazdır. Üretici ola‐ masanız da TÜKETİCİ olmak mecburiyetindesiniz. Globalleşen dünyadan so‐ yutlanamayacağınıza göre üre‐ timin sonraki ayağı olan Pazarlamanın hedefi olmaktan kurtulmak imkânsızdır. Konu ekonomi olunca söy‐ lenecek, yazılacak çok şey olur, ben sözü uzatmadan asıl anlatmak isteğim ve güncel olarak yaşadığımız sorunlara geçmek istiyorum. Ülkeler ve hükümetler kendi politikaları gereği ekonomik programlar yapar, yayınlar ve hayata geçirirler. Bu programların belirleyici unsurları önce İHTİYAÇLAR sonrasında İMKÂNLAR olur. Ya‐ şamı kolaylaştıracak, güven al‐ tına alacak hizmetler imkânlar dahilinde hayata geçirilir. Esa‐ sen insan bireysel yaşantısında da bu böyle değil midir? Beslenme ve barınma ilk iki sırasıyla başlayan İNSAN İHTİ‐ YAÇLARI imkânlar çerçeve‐ sinde gelişir ve yerini bulur. Yani açken öncelik karnınızı doyurmak olmalıdır. Yüksek bir bedelle alacağınız kaliteli bir çanta açlığınızı gidermeye‐ ceği gibi hesabın ucunu kaçı‐ rırsanız yemek parasının da elinizden çıkmasına ve açlığı‐ nızın daha uzun süre devam etmesine neden olur. Şu anda maalesef ülkemizin içinden geçtiği yapısal so‐ runda basit bir anlatımla tam da budur. Jeopolitik konumu‐ muz itibarıyla ekstra güvenlik ve savunma gideri olan bir ülke olarak, ihtiyaç ve yatırım fizibilitelerini çok ciddi bo‐ yutta yapmalıyız. Yatırım maliyetleri, geri dö‐ nüşüm süreleri iyi planlan‐ malı, borçlanmalar akılcı ve yönetilebilir olmalı. Dünyanın hiçbir yerinde 30 bin nüfuslu bir ile havaa‐ lanı yapılmaz üstelik 1‐2 saat‐ lik mesafelerde birkaç havaalanları varsa. Sırf siyaset yapacağım diye aile ferdini maliyenin başına getirmek ülke içinde sessiz kalınsa da uluslararası plat‐ formlarda hoş karşılanmaz. Hesabı siyasetçi veriyor o halde her şeyde benim istediğim gibi olacak mantığı doğru mantık değildir. Doğ‐ rusu işi ehline vermek ve adaletle hükmetmektir. Ağzınızdan çıkan iki cümle‐ den bir YERLİ ve MİLLİ iken dö‐ vizle ihale yapmak, üstelik olmayan parayı borçlanmak ve sizden sonraki nesillere borç ödetecek kararlar almak ger‐ çek anlamda siyasetçiye de devlet adamlığına da yakışmaz.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 03 Aralık 2021
İmsak 05:51
Güneş 07:22
Öğle 12:16
İkindi 14:39
Akşam 17:00
Yatsı 18:26
12
açık