23.12.2019, 10:20

CUMHURİYET EŞİTLİKTİR

  “Çaresiz kaldığım zamanlarda gider, bir taş ustasını seyrederim. Adam, belki yüz kere vurur taşa. Ama değil kırmak, küçücük bir çatlak bile oluşturamaz. Sonra, birden, yüz birinci vuruşta taş ikiye ayrılıverir. İşte o zaman anlarım ki; taşı ikiye bölen o son vuruş değil, ondan öncekilerdir’’.(Jacob Riis)
                                                   *****
  Kararlı, istekli, heyecanlı, planlı ve azimli çalışmanın sonuç vereceği muhakkaktır.
Önyargılardan uzak, hilesiz, yalansız ve yalnızca hedefe odaklanarak kendi çabanla ve azminle kazanmanın ve başarmanın mutluluğunun da tadına doyulmaz.
Ülkemizin gereksinimi de budur, insanların hedefe odaklanarak çalışması.
Artık ülkemizin bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Toplum olarak Jacob Riis’in dediği gibi yüz birinci vuruşa gelmek düşüncesi ve bilinci ile vuruş yapmaya başlamalıyız.
Bu vuruşlar; dürüstlük, paylaşımcılık, samimiyet, doğruluk, okumak, güvenilir olmak, maddiyatçı olmamak, benmerkezci olmamak ve biz olmayı başarabilmek, yalan söylememek, riyakâr olmamak, çalışmak gibi davranış biçimleridir ki, eğitimle üzerinde durulmalı ve otomatik reaksiyon haline dönüştürülerek aksini yapanlar yalnızlaştırılmalıdır.
Aslında bunlar faziletli yani erdemli insan olmanın koşullarıdır.
Yozlaşan, ayrışan, yabancılaşan, değerlerinden uzaklaşan toplumu, kenetleyecek, birbirine bağlayacak ve barıştıracak olan değerlere en kısa sürede dönülmeye başlanmalıdır.
                                                         ******
Tüm dünyaya meydan okuyarak ve yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadı (torunları) olarak dünyada emsali görülmemiş bir zaferin galibi için, sonrası da çetrefilli yollar içeriyordu.
Nitekim zafer sonrası, saltanat ve hilafet taraftarlarının ikna edilmesi çok da kolay olmayacaktı.
Mustafa Kemal, İsmet Paşa ile birlikte, yakın arkadaşlarına karşı mücadele etme pahasına olsa bile, önce saltanat ve sonra laiklikle bağdaşmayan hilafeti kaldırarak eşit ve modern toplum olma yolunda hızla ilerlemiştir.
28 Ekim’de arkadaşlarına ‘’Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz’’ diyen Mustafa Kemal’in, 29 Ekim 1923 akşamı Türkiye Devletinin hükümet şeklinin Cumhuriyet olduğu yönündeki verdiği kanun tasarısı ‘’ Yaşasın Cumhuriyet’’ sesleri ile kabul ediliyor ve birkaç dakika sonra yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi de yüzellisekiz üyenin oybirliği ile Ankara milletvekili Mustafa Kemal’in seçilmesiyle sonuçlanıyordu.
Ancak; bir grup; ‘’Sizi gâvur yapacaklar, İslamiyet tehdit altındadır’’ yalanları ile dini bağnazlığı galeyana getirmek hevesindeydiler. Şeyhler, müritler, tekkeler ve medreseler, cemaatleri koruması altında göstererek cumhuriyet düşmanlığını yürütüyordu.
Zor şartlar altında hazırlanan ve değişikliklerle süregelen Anayasasının; ilk 4.maddesi, o dönem olduğu gibi yine cumhuriyetin ilanına karşı çıkan karşı devrim zihniyetindekilerin tehdidi altındadır.
Ne olursa olsun; Anayasanın 2.maddesinde belirtildiği üzere, ‘’Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir’’maddesi tartışma konusu bile olmamalıdır. Verilecek tavizler gerici zihniyeti daha da cesaretlendirecektir. 
96.Yılını kutlayacağımız, kanla, irfanla kurduğumuz Cumhuriyetin değerini komşu ülkelere bakarak bile anlayabiliriz. Özellikle kadınlarımız cinsiyet ayırımcılığı olmadan insan olmanın onuru ile yaşamanın ayrıcalığını fark etmelidir.
Atatürk’ün tüm vatandaşları eşit ve değerli görerek bize teslim ettiği Cumhuriyetin, cehennemler kudursa, ölmez nöbetçileri ve kollayıcılarıyız.
Sağlıcakla kalın, saygılarımla…

 

Yorumlar (0)