12.10.2021, 09:36

 Ekonomik Jeoloji ve Çevre -1-

Ekonomik jeoloji, ekonomik açıdan değerli jeolojik malzemelerle ilgilenen bir jeoloji dalıdır. Daha geniş bir ifadeyle, ekonomik jeoloji, maden yataklarının dağılımı, geri kazanımlarına dahil olan ekonomik hususlar ve mevcut rezervlerin değerlendirilmesiyle ilgilidir.

Ekonomik Jeoloji, kıymetli ve baz metaller, metalik olmayan mineraller, fosil yakıtlar ve tuz, alçıtaşı ve yapı taşı gibi diğer ticari değerli malzemeler gibi materyallerle ilgilenir.

Son yüzyılda, jeologların çoğu, maden kaynaklarının keşfedilmesi ve geliştirilmesiyle ilgilenmişlerdir. Bununla birlikte, ekonomik jeoloji ve jeolojinin kentsel çevre sorunlarına uygulanması, giderek artan sayıda jeologun hizmetlerini yavaşça talep etmektedir. Bugün yeterli sayıda ekonomik jeolog çevre sorunlarıyla ilgilenmektedir (çoğu madenciliğe bağlı değildir ve jeokimya ve petrolojiye ilgi duymaktadır). “Maden kaynaklarına her zaman ihtiyaç duyulacağı” fikrine abone oldular, ancak “çevresel konular madencilik fizibilitesinde önemli bir faktör.”

Artık çevreye her zamankinden daha fazla ilgi var ve günlük hayatımızın neredeyse her yönünün çevresel etkileri konusunda endişelerimiz var. Su, toprak, hava ve biyolojik ortamın tümü, esasen jeolojik süreçlerle kontrol edilen mekanizmalar aracılığıyla, bizimki gibi sanayi toplumlarının faaliyetleriyle büyük ölçüde değiştirilebilir.

Atık bertarafı, toprağın sanayiye göre kirlenmesi, madenciliğin etkileri, su kirliliği ve hatta hava kalitesi (havadaki mineral parçacıklarının dağılmasıyla), jeolojik süreçlerden ve altta yatan kayaların bileşimi, dağılımı, yapısı ve davranışları tarafından kontrol edilen olaylardan etkilenir. . Gündelik çevresel problemler bu nedenle jeolojiden daha fazla veya daha az etkilenir. Elbette çevre jeolojisinin bu çok ve çeşitli yönlerine geniş bir bakış açısı sağlayarak, temel çevresel sorunları anlamak için bilimsel bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır.

Çevresel kaygılar, maden yataklarının geliştirilip işletilmesinde önemli bir faktördür. Çoğu ekonomik jeolog ve madencilik şirketi madencilik nedeniyle çevresel bozulmayı azaltma çabalarını desteklemektedir.

Tarımdan daha az olmamak üzere madencilik her zaman insanlığın ilerleyişi için zorunlu olmuştur. Aslında, şimdi periyodik tablodaki çoğu öğeden yararlanıyoruz. Aşırı nüfus ve daha yüksek bir yaşam standardı arayışı maden ve metallere olan talebi arttırdı, doğal çevrede madencilik ve sondajın etkileriyle ilgili endişeler arttı ve Dünya'nın kaynakları tükenmez hale geldi.

1987'de yayınlanan “Ortak Geleceğimiz” adlı raporunda, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Dünya Komisyonu, dünyanın 1950'den yedi kat daha fazla mal ürettiğine dikkat çekti. Komisyon, “sürdürülebilir kalkınma”, bir ekonomik evlilik ve tek pratik çözüm olarak ekoloji, yani çevreye zarar vermeden büyüme.

Güzel günler dileğiyle.

Yorumlar (0)