16.05.2022, 09:55

ELLERE VARDA BİZE YOKMU?

13/05/2022 tarihli yayımlanan Resmi Gazete yer alan "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği" ile yabancıların Türk vatandaşlığı ediniminde yeni bir dönem başlamış oldu. 11/02/2010 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile 250.000 Dolarlık döviz tutarındaki yatırım miktarı karşılığı gayrimenkul edinimi ile elde edilen vatandaşlık hakkı, yatırım miktarının 400.000 Dolar olarak değiştirilmesine ilaveten yeni bir vatandaşlık edinim hakkı "En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma ve üç yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırdığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen” yabancılara tanınmış oldu.

Küresel ekonomik krizle mücadele etmeye çalışanbir çok ülke gibi ülkemizin de yabancı sermayeyi ulusal piyasalara çekme arayışlarının sonucu olarak yabancılara gayrimenkuller üzerinde teşvikler sağlanırken yatırımını döviz ve altın tasarruflarında değerlendiren vatandaşlarımızın gayrimenkul yatırımları da benzer teşviklerle desteklenmelidir. Çünkü ülkemiz insanı yastık altı diye tabir ettiğimiz ve ağırlıklı olarak altın ve döviz cinsinden tutulan birikimini yüksek enflasyon riskine karşı ancak ve ancak gayrimenkul (arsa, arazi) edinimleri karşılığında iç piyasaya sunmayı olası bir yol olarak görmektedir. Diğer bir anlatımla ülkemiz vatandaşlarının döviz ve altın türünden birikimlerinin ekonomiye kazandırılabilmesi ülke vatandaşlarımızın güvenli liman (yatırım aracı) olarak gördükleri arsa ve arazi sahibi olma istekleri yabancılara tanınan teşvik yöntemlerine benzer şekilde desteklenerek değerlendirilmelidir.

Hazine mülkiyetinde bulunan tescilli taşınmazlar yada devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan tescilsiz milyonlarca hektar tarım dışı arazi ( ham toprak, taşlık, kayalık vb.) bugün atıl halde denetimsiz bir şekilde bulunmaktadır. Yabancı sermayenin ekonomiye sunacağı katkı gözetilerek vatandaşlık edinimi teşviki ile satılmaya çalışılan gayrimenkuller yerine kendi vatandaşımızın yabancı sermayesini iç piyasalara kazandırmak adına hazine mülkiyetindeki bu türden imar ve ihyaya ihtiyacı olan taşınmazların belirlenecek amaçlar dışı kullanımına ve belirlenecek süreler zarfında satışına engel konularak kiralanması ve yasalar karşısında uygun görülenlerin satışı yapılabilmelidir. Bu kiralama ve satışlarda vatandaşlarımıza fiyatlama ve ödeme kolaylıkları tanınmalıdır. Ayrıca Avrupa ülkelerinde uygulanan şekliyle bu türden satış ve kiralamaya konu taşınmazların tapu kayıtlarına düşülecek olan şerhlerle amacı dışındaki kullanımlarının tespiti halinde kiralaması son bulmalı satışları yapılanların hazineye mülkiyetine geri dönüşü sağlanmalıdır. Bu gün yabancılarılar yönelik yapılan yasa değişiklikleri ile hak görülen imtiyaz ve teşvikler ülkemiz vatandaşlarına da sağlanarak ELLERE var da BİZE yok mu dedirtmemelidir.

Kaynak: Prof. Dr. Bayram UZUN, K.T.Ü Harita Müh. Bölümü. Arazi Yönetimi Anabilim Dalı_ FİKİRHANE(484).

Yorumlar (0)