ERMENİ, KİRİL VE LATİN ALFABESİ

Haber 08.09.2021, 12:14
ERMENİ, KİRİL VE LATİN ALFABESİ
1/11

Trabzon'dan çıktım yola:Ermenistan
Murat Kazancı
Ermenistan, ilave olarak dünyanın en eski ulusal kilisesi olan Ermeni Apostolik Kilisesi'ni ülkenin birincil dinî kurumu olarak kabul ediyor. Resmî dili Ermenice olan devletin kullandığı alfabe MS 405’te Mesrop Maştots tarafından yaratılmış. Ermeni alfabesi ülkenin gurur kaynaklarından biri. Dünyada kendi alfabesini kullanan sayılı milletlerden biri de Ermeniler.