GELİR VERGİSİ VE VERGİ USUL DÜZENLEMESİ

7194 SAYILI KANUNLA, GELİR VERGİSİ KANUNU VE VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde değişiklik ve eklemeler yapılmıştır. 7194 sayılı kanunun,Gelir Vergisi Kanunu ve  Vergi Usul Kanununda yaptığı değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

 

A- Gelir Vergisi Kanunu’nda (GVK) yapılan değişiklikler

* Personel ulaşım gider indirimi

İşverenlerce çalışanlara servis imkânı sağlanmadığı durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 lirayı aşmaması ve buna ilişkin ödemelerin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şartıyla gelir vergisi istisnası getirilmiştir.

Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilecektir.

* Binek otomobil giderlerine sınırlama (Ticari kazanç, kurum kazancı)

Ticari kazançta indirilecek giderlerin sayıldığı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinde binek otomobillerle ilgili çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, kiralanan binek otomobillerinin her birine ait aylık kira bedelinin 5.500 lirayı aşan kısmı gider kabul edilmeyecektir. Bu tutar 2020 yılı için de geçerlidir.

İktisap edilen binek otomobillerinde ise ÖTV ve KDV tutarlarının en fazla 115.000 TL’lik (yeniden değerleme oranında artırılınca 2020 yılında 140.000 TL) kısmı gider kabul edilecektir.

Ayrıca binek otomobillere ilişkin benzin, tamir, bakım gibi giderlerin de en fazla yüzde 70’lik kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir.

Binek otomobilleri üzerinden ayrılabilecek amortismanlara da sınırlama getirilmiştir. Buna göre ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL’yi, bu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak satın alındığı hallerde, amortismana tabi tutarı 250.000 TL’yi aşan binek otomobillerinde, en fazla bu tutarlara isabet eden amortismanlar indirilebilecektir. (Yeniden değerleme oranına göre bu tutarlar 2020 yılı için sırasıyla 160.000 TL ve 300.000 TL olarak olacaktır.)

Faaliyetleri binek otomobilleri kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek olan mükellefler, bu amaçla kullandıkları binek otomobiller için yukarıdaki sınırlamalar kapsamı dışındadırlar.

* Gelir vergisi tarifesi değişikliği

7194 sayılı Kanun’un 17. maddesi ile 500.000 lirayı aşan gelirler için (ücretler dahil) gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim eklenmiştir. Bu gelirler üzerinden %35 yerine %40 oranında vergi kesilecektir/ödenecektir.

Bu orana göre oluşturulan yeni gelir vergisi tarifesi 2019 yılında alınan ücretlere uygulanmayacak, onlar eski tarifeye göre vergilendirilmeye devam edecektir. Ancak 2019 yılında elde edilen ücret dışındaki gelirler (ticari kazanç, serbest meslek gibi) dolayısıyla 2020 mart ayında verilecek olan beyannamelerdeki gelir vergisi, 7194 sayılı Kanun’un 17. maddesi ile yeniden düzenlenen aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Gelir dilimleri

Vergi oranı

18.000 TL’ye kadar

%15

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası

%20

98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası

%27

500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası

%35

500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 163.460 TL, fazlası

%40


* Vergiye uyumlu mükelleflerde indirim uygulaması

Vergiye uyumlu mükellefler için geçerli olan %5’lik indirimin şartlarında biri; beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannamelerdeki vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olmasıydı.

7194 sayılı Kanun’un 18. maddesiyle, kanuni süresinde ödenme şartı madde metninden çıkarılmıştır. Böylelikle 01.01.2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde indirimden yararlanılıp yararlanılamayacağının tespitinde, kanuni süresinde verilmiş olan beyannamelerdeki vergilerin, kanuni süresinde olmasa da ödenmiş olması şartı yeterli kabul edilecektir.

Söz konusu madde ile ayrıca vergiye uyumlu mükellefler için geçerli olan indirim uygulamasında “vergi beyannameleri” kavramının hangi beyannameleri kapsadığı konusuna da açıklık getirilmiştir.

B. Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikler

* Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına göre terkini

Vergi Usul Kanunu’na “İşi bırakmanın bildirilmesi” başlıklı 160. maddeden sonra gelmek üzere, “Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini” başlıklı 160/A maddesi eklenmiştir.

Bu maddede, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek analizler neticesinde sahte belge düzenleme riski yüksek olarak değerlendirilen mükellefler hakkında tesis edilecek işlemler ve bu işlemlere ilişkin süreçler hakkında yapılan düzenleme yer almaktadır.

Bu mükelleflerin; incelemeye sevk edilmeleri, mükellefiyet kayıtlarının terkini, mükellefiyetlerinin devamını isteyenlerden teminat istenmesi, söz konusu mükellefler ile bunlarla maddede öngörülen çerçevede ilişkili olanlardan bazı durumlarda teminat istenmesi, teminatların iadesi gibi hususlar da maddede yer almaktadır.

* İzaha davet uygulamasında süre

İzaha davet uygulamasında, izaha davet edilenlerin, izahta bulunma süreleri ile beyanname verme ve ödeme süreleri 15 günden 30 güne çıkarılmıştır.

Ayrıca kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100.000 TL’yi geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan mükelleflere, maddede yer alan şartlar dahilindeziyaa (kayba) uğratılan vergi üzerinden %20 oranında vergi ziyaı cezası kesilecektir.

* Cezalarda indirim uygulaması (VUK md. 376)

Vergi cezalarında indirimi düzenleyen 376. maddede değişiklik yapılarak vergi ziyaı cezalarında ilk defa işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı %50 olarak belirlenmiştir.

Böylelikle ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvurulup ödeme yapılması durumunda, kesilmiş olan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında olduğu gibi vergi ziyaı cezalarında da yarısı ödenmek suretiyle cezalarda indirim uygulamasından yararlanılmış olacaktır.

* Uzlaşmada ceza indirimi

Eski uygulamada uzlaşma halinde ayrıca cezalarda indirim uygulamasından yararlanılması mümkün değildi. Yapılan değişiklikle uzlaşma sonucunda uzlaşılan vergi ve cezanın, vadesi geçmediyse vadesine kadar, vadesi geçmişse 1 ay i

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Haber yorum bölümünde Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.