27.03.2022, 12:50

Halkla ilişkiler aracı olarak yeni medya

İnsanlık tarihinin hemen her döneminde teknolojik gelişmelerin olduğu görülmektedir. Teknolojik gelişimler ve değişimler, medeniyet tarihini derinden etkilemektedir. Günümüzün teknolojik değişimlere öncülük eden kavram dijital devrimdir. Dijital teknolojinin bir sonucu olarak insanlar sosyal aktivitelere katılma şansı elde etmiştir. Eğitim, koçluk ve yeni kariyer fırsatları için imkanlar elde etmişlerdir. Web ve dijital teknolojilerin karışımından gelişen yeni medya ile toplumsal bir dönüşüm başlamış, her yaştan ve her kesimden insan bu yöntemlerden yararlanmıştır.

Bilgi teknolojileri sayesinde yeteneklerini genişleten, kullanımı kolaylaştıran veya genişleme potansiyeli olan iletişim araçlarına yeni medya adı verilmektedir. Kapitalizm ve yeni medya arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır. Geleneksel medya 1. Medya Çağı ve 2. Medya Çağı olarak iki grupta değerlendirilmektedir. 1. Medya Çağı; tek yönlü, devlet müdahalesine yatkın bir dönem olarak ifade edilmektedir. 2. Medya Çağı ise etkileşim öğesi ön planda yer almakta ve bu çağda geniş kitleler iletişime ve etkileşime geçebilmektedir. Ayrıca 2. Medya Çağı; merkezi olmayan çift ve çok yönlü iletişime dayalı ve özgürlükçü bir özellik taşımaktadır. Yeni medya çağında etkileşim unsuru ön planda yer almakta ve kullanıcılar bu süreçte aktif olmaktadırlar.

Kapitalist ekonominin de desteğiyle verilerin satın alınmaya ve aşırı talep edilmeye başlanması teknolojinin gelişimini hızlandırmıştır. 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında ürün tarzlarında kullanılmaya başlanan bilim teknolojileri, 1980'lerin ortalarında imaj amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede bilgisayar ortamında nesnelerin şekilleri ve renkleri ile oynamak mümkün olmuştur. Yeni medya 1990’lı yıllara gelindiğinde zirveye ulaşmıştır. İletişim alanındaki sistematik gelişmeler ve değişimler; dijital teknoloji, fiber optik teknolojileri sayesinde en iyi seviyeye ulaşmıştır. Bu teknolojiler yayın sistemlerinde, telefon, faks ve farklı iletişim araçlarında kullanılmaya başlanmıştır. Yeni medya teknolojileri sayesinde keskin sınırlar kalkmış ve yeni medya teknolojileri ile verilerin, dosyaların ve içeriğin anlık paylaşım olanağı doğmuştur. Tamamen farklı görüş ve düşünceler kitle iletişim araçlarına yansımaya başlamış ve yeni medya aracılığıyla uyumluluk ortaya çıkmıştır.

Tüm yeni iletişim teknolojilerini bünyesinde barındıran yeni medya, hakim medyayı etkileşimli olarak dijital bilgi haline getirmeye ve bilgisayar aracılığıyla üretim, dağıtım ve paylaşım sağlamaya yönlendiren ortamların ana hatlarını çizmiştir. Yakın dönem medyasının ortaya çıkmasıyla birlikte geçmişte var olan tüm eski medya biçimleri dijital teknoloji ile bütünleşmiştir. Dijital teknolojinin ortaya çıkardığı yeni iklim, yeni medyanın üst düzey imkanlar elde etmesini kolaylaştırmıştır.

İnternet ve dijital teknolojilerle birlikte ses, görüntü, bilgi ve veri dolaşımı hızlanmıştır. Yeni medya çağının oluşumunu sunan siber iletişim araçları, önemli niteliklerini de çeşitlendirmeye başlamıştır. 2000'li yılların yeni medya çağı olarak anılmasının en önemli nedeni, teknolojik gelişmeler olmuştur. Küreselleşmenin etkisi ve aynı zamanda büyük ölçekli uluslararası firmaların yönetimi, yeni medya çağının oluşumunu hızlandıran alternatif gerekli faktörleri bir araya getirmiştir.

Kullanıcıların topluca ve paylaşarak oluşturdukları internet siteleri, bloglar, forumlar, çevrimiçi topluluklar ve sosyal ağlar, internetin ortaya çıkardığı bu gelişmeler ve değişimler sonucunda yeni medya araçlarına yardımcı olmuştur. Literatürde ve günlük kullanımda bu araçlar ortak bir tanımla sosyal medya olarak tanımlanmıştır.

KAYNAKLAR

Buadrillard, J., (2004). Tam Ekran. (G. Bahadır, Dü.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Geray, H., (2003). İletişim ve Teknoloji Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları. Ankara: Ütopya Yayınları.

Kırık, A., (2013). Kişisel Bir Dünya Modeli: İnteraktif Televizyon Yayıncılığı. Uluslararası Hakemli Beşerî ve Akademik Bilimler Dergisi, 2(3), 66-75.

Onat, F. ve Alikılıç, Ö. A., (2008). Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam ve Halkla İlişkiler Ortamları Olarak Değerlendirilmesi. Journal Of Yasar University, 3(9), 1111-1143.

Özçağlayan, M., (1998). Yeni İletişim Teknolojileri ve Değişim. İstanbul: Alfa Yayınları.

Poster, M., (1995). The Second Media Age. Canada: Wiley Publications.

Thompson, J. B., (1995). The Media And Modernity: A Social Theory Of The Media. California: Stanford University Press.

Tocci, R. J. vd., (2007). Digital Systems: Principles and Applications. New Jersey: Pearson Education Ltd.

Williams, B. A., (2003). War And The Medıa, Reporting Conflict 24/7. London: Sage Publications.

Yorumlar (3)
Ağa dayı Aksoy 5 ay önce
Güzel bir araştırma ve analiz, teşekkürler Tebrikler selamlar Sevgiler güzel insan
Kağan Kağan 5 ay önce
Tebrikler.Çok güzel bir yazı
Kağan Kağan 5 ay önce
Tebrikler.Çok güzel bir yazı