HİNDUİZM, BUDİZM, ŞAMANİZM VE JAİNİZM

Haber 19.04.2022, 10:27
HİNDUİZM, BUDİZM, ŞAMANİZM VE JAİNİZM
1/16

TRABZON’DAN ÇIKTIM YOLA
Murat Kazancı

Hindistan Bayrağı’nda kullanılan renklerin başında gelen safran yer alır. Bu renk ülkenin hem baharat ülkesi olduğunun hem de renkler ülkesi olduğunu gösterir. Hindistan Bayrağı’nın ortasında yer alan çark 24 mavi telin birleşiminden ibaret ve aynı zamanda bu çark sonsuz bir yaşam döngüsünü de temsil eder. Bayraktaki beyaz renk ülkedeki Hindular ve Müslümanların her zaman barış içinde yaşamasını ifade eder.