11.10.2021, 11:01

İŞ KANUNU’NDA HAFTA TATİLİ

4857 sayılı İş Kanunu’nun (İK) 46. maddesine göre, İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce kanunda belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde hafta tatili olarak adlandırılan kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme verilir. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile haftanın her günü örneğin 4 saat çalışan bir işçi de hafta tatiline hak kazanır. Ancak haftanın sadece iki iş gününde çalışan bir işçiye hafta tatili ücreti ödenmez.

Hafta tatili günü kural olarak pazar günüdür. Ancak hafta tatilinden istisna edilen işyerlerinde pazar günü çalıştırılan işçiler, değişimli olarak o hafta içinde başka bir gün hafta tatili hakkını kullanabilir. İşçilere, dinlenmeleri için ayrılan hafta tatili günü karşılığı bir gündelik tutarında tam ücret ödenir(İK m.46/2). Hafta tatili ücretinde asıl ücret dikkate alınır. Fazla çalışma ücreti karşılığı alınan ücret, prim hesaba katılmaz.

İşçinin hafta tatili ücretine hak kazanabilmesi için tatilden önceki iş günlerinde günlük çalışma sürelerine uygun olarak çalışmış olması gerekir. Ancak bazı günler kanunen çalışılmış gibi kabul edildiğinden hesaba dahil edilir. Kanunen iş süresinden sayılan haller; günlük ücret ödenen ya da ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden kaynaklı tatil günleri; mazeret izin günleri; bir haftalık süre içinde kalmak koşuluyla işveren tarafından verilen diğer izinler; doktor raporuyla verilen hastalık ve dinlenme süreleri hesaba katılır. Ayrıca, zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış sayılır (İK 46/4).

İşçinin hafta tatili gününde çalıştırılması halinde, bu çalışma ile haftalık çalışma süresi aşılmış oluyorsa, bahsedilen çalışma fazla çalışma hükümlerine tabi olacaktır. Bu sebeple işçiye hafta tatili ücreti dışında yüzde elli arttırılmış fazla mesai ücreti ödenir. Maktu aylıklı işçiler hafta tatilinde çalıştırıldıkları durumunda, aylık ücretleri otuza bölünerek bir günlük ücretleri bulunur ve yüzde elli arttırılarak fazla çalışma ücretleri ödenir.

***

KAYNAKLAR

Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku, Seçkin, Ankara, 2018.

avcaglayavuz@gmail.com

Yorumlar (0)