KAPTAN-I DERYA PİYALE PAŞA

Haber 22.10.2021, 10:27
KAPTAN-I DERYA PİYALE PAŞA
1/15

TRABZON’DAN ÇIKTIM YOLA
Murat KAZANCI
MALTA
Sözkonusu olaydan kısa bir süre sonra, Piyale Paşa ve Trablusgarp beylerbeyi Turgut Reis’in Akdeniz’de oldukça stratejik bir konumda olan ve Osmanlı topraklarına karşı tehdit oluşturan Malta Adası’nın ele geçirilmesi konusundaki ısrarlı yaklaşımları, bu isteklerinin Divan’da kabul edilmesini sağladı ve Osmanlı donanması Kaptan-ı Derya Piyale Paşa komutasında Akdeniz’e açılmaya karar verdi.