KARADAĞ VE DAĞ TURİZMİ

Haber 09.10.2021, 13:03
KARADAĞ VE DAĞ TURİZMİ
1/7

Trabzon'dan çıktım yola:KARADAĞ – MONTENEGRO
Murat Kazancı
2010 verilerine göre ülkenin toplam nüfusunun yüzde 61'i şehirlerde yaşıyor.
Yer şekillerine bağlı olarak ekonomik aktiviteleri çeşitlilik gösteren ülkenin kuzeydeki dağlık alanları ekonomik anlamda en az gelişmiş kısmını oluşturuyor. Küçük ölçekli sanayi ve tarımla geçinen Karadağ'da dağ turizmi de gelir kaynakları arasında önemli yer tutuyor. Ancak ülkenin en önemli gelirleri imalat sanayi, maden sektörü ve özellikle alüminyum üretiminden elde ediliyor.