20.09.2021, 07:58

KEFİLİN ÖDENMEYEN KİRALARDAN SORUMLULUĞU

Günümüzde, kiracı ile kiraya veren arasında yapılan kira sözleşmelerinde kira alacağının temin edilmesi amacıyla kiracıdan ayni veya şahsi teminat talep edilmektedir. Şahsî teminatların başında kefalet gelmektedir. Kefalet Sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 581-603 arasında düzenlenmiştir. Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir. Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz (TBK m. 583). Kira sözleşmelerinde, uygulamada kefil ile kiraya veren arasında ayrı bir sözleşme imzalanmamakta, kefil de asıl borçlu olan kiracının imzaladığı kira sözleşmesine kefil sıfatıyla imza koymaktadır. Kiranın ödenmemesi halinde kiraya veren, müteselsil kefalette doğrudan doğruya kefil olan kişiye başvurarak, ödenmeyen kiraların ödenmesini istemektedir.

Kira sözleşmesinde kiranın ödenmesi, kiracının en önemli borcu olup, kira genellikle aylık olarak ödenmektedir. Kira sözleşmesindeki kefalette dikkat edilmesi gereken husus, kefalet sözleşmesinin geçerliliği için kefilin sorumlu olacağı azami meblağın gösterilmesi gerektiğidir. Kefil, kefalet sözleşmesinde belirtilen azami miktara kadar sorumlu olur( TBK 598/1). Uygulamada kira sözleşmeleri genellikle 1 yıllık olarak yapılmaktadır. Ancak kira süresi, tarafların isteğiyle uzatılabilmektedir. Yazılı şekilde düzenlenmiş ve ödenecek kiranın miktarı açıkça gösterilmiş bir kira sözleşmesini kefil sıfatıyla imzalayan kişi, kiracının ödemekle yükümlü olduğu kiradan, kefil sıfatıyla kiraya verene karşı sorumludur. Çünkü bu durumda kefilin sorumluluğu miktar itibariyle bellidir. Genellikle kira sözleşmelerinde, aylık kira tutarının yanında, yıllık kira tutarının da toplamı yazılmaktadır. Kefilin sorumlu olacağı üst meblağ, kira sözleşmesinde yazan toplam kira bedelidir. Aksi sözleşmede kararlaştırılmadıkça kefil, azami miktarla sorumlu olmak üzere asıl borç yani kira borcu ve yan borçlar yani sözleşme faizi, kiracının kusur ve temerrüdünün sonuçlarından sorumlu olur.

Kefilin sorumluluğuna süre açısından bakıldığında, kefilin azami sorumluluğu sözleşmede yazılı olmaması halinde sözleşme bitimi tarihine kadardır. Zira, kefili sınırsız bir sorumluluk altına sokan sözleşmeler geçersizdir. Yargıtay emsal bir kararında, belirsiz süreli hale gelen kira sözleşmelerinde, kefilin sorumlu olacağı belirtilse dahi, sorumlu olacağı süre ve miktar belirtilmediğinden, uzayan dönemlerden kefilin sorumlu olmayacağına hükmetmiştir. (Y3HD, 24/04/2019, 2017/7514E-2019/3694K).

***

KAYNAKLAR

Dr. Mustafa KILIÇOĞLU, Kira Hukukundan Doğan Tahliye, Tespit, Uyarlama, Tazminat ve Alacak Davaları, Bilge, Ankara, 2015.

www.sinerjimevzuat.com.tr

Av. Çağla YAVUZ UZUN

avcaglayavuz@gmail.com

Yorumlar (0)
14
açık
Namaz Vakti 23 Ekim 2021
İmsak 05:10
Güneş 06:34
Öğle 12:11
İkindi 15:07
Akşam 17:37
Yatsı 18:56