19.06.2022, 10:06

Liderlik ve kültür çerçevesinde dünyaya genel bakış

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri hızla gelişmektedir. Ülkeler, bireyler ve firmalar arası ilişkiler yoğunlaşmakta ve yeni boyutlara taşınmaktadır.

Günümüz dünyası; siyaset, ekonomi, kültür ve toplum yapıları bakımından yoğun bir etkileşimin içinde küresel bir köy haline gelmektedir.  Küreselleşme sonucu; ülkeler arasındaki ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel ilişkiler daha yaygın hale gelmiştir.

Günümüz işletmeleri birçok farklı kültürden insanı bünyesinde barındırmakta, bununla birlikte uluslararası pazarlardaki faaliyetleri çerçevesinde farklı kültürel geçmişe sahip bireylerle çalışmak durumundadır.

Kültür; liderlik özelliklerinin neler olması, liderlik tarzı, tutumları ve diğer birçok alanda etkisini göstermektedir. Kişinin değer yargıları, davranışları, normları ve olayları değerleme biçimleri genel olarak yaşadığı toplumun kültürel özellikleri tarafından etkilenmektedir.

Hampden-Turner’e göre kültür; insanların nasıl düşündükleri, nasıl iletişim kurdukları, görevlerine nasıl baktıkları, bilgiyi nasıl topladıkları, başkalarına nasıl cevap verdikleri ve duygularını nasıl yansıttıkları gibi birçok alanda etkisi olduğunu söyler.

Kültürün, insan davranışları, mimikler ve konuşma şekilleri üzerine büyük etkisi vardır. Farklı kültürlerden olan insanlar bunları anlayıp yorumlamakta zorlanabilmektedir. Hatta bunun sonucu olarak yanlış anlaşılmalar meydana gelmekte ve gerekli olan iş birliği bile imkânsız hale gelmektedir.

Lewis, farklı kültürlerin farklı değer ve inançlarından dolayı, liderlik konusunun bir anlamda kültürden ayrı olarak düşünülemeyeceğini belirtmiştir. Kültürel normlar, toplumlarda ne tür bir liderlik davranışının daha uygun olup olmadığını belirlemede büyük rol oynamaktadır.

Liderler, diğer arkadaşlarından farklı olan ve öne çıkanlar olarak ifade edilmektedir.  Liderlerin, kültürel normlardan çok aşırı derecede farklı davranmaları halindeyse toplum ve onu izleyenler tarafından reddedilme ihtimalleri ortaya çıkmaktadır. Kültürel normlara sıkı sıkıya dikkat ederseler, bu durumda da lider olamayacaklardır.

Toparlayacak olursak; kültür her alanda bireyleri, grupları, işletmeleri ve toplumları etkilemektedir. Liderler, yaşadıkları kültürel çevrenin özellikleri çerçevesinde liderlik tutum ve davranışlarını göstermektedirler. Bu durum farklı kültürlerde farklı liderlik tarzı, tutum, davranış ve özelliklerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Liderler, kendi kültürlerinin birer ürünüdürler. Kendi kültürel özellikleriyle yoğrulur ve bu çerçevede liderlik yaparlar.

Liderlerin başarısı, öncelikle kendilerini ve kültürlerini tanımaya bağlıdır. Sonrasında ise liderlik ettiği grupları veya ortamı bilmeye ve arkasından gerekli uyarlamaları hassasiyetle yapmaya bağlıdır.

Yorumlar (0)