22.03.2022, 09:45

MEHMETÇİK

İtilaf devletleri, Çanakkale’yi geçmek için var güçleriyle saldırmaktaydılar. Türkler de yurt toprağının düşmanın eline geçmemesi için ölümüne bir savunma yapmaktaydılar. İşte, bu ölüm kalım savunmalarından biri de Alçıtepe Köyü’nde olur.

İngilizler Alçıtepe’ye saldırırlar. Orayı küçük birliğiyle Mehmet Çavuş savunmaktadır. Karşılıklı ateş, amansızca sürmüş. İki taraf iyice birbirlerine yaklaşmışlar.

Mehmet Çavuş’un tüfeği tutukluk yapmış boğuşmanın tam ortasında. Buna çok öfkelenmiş, tüfeğini atmış oracığa. Yerden zorla kopardığı taşları fırlatıp atmaya başlamıştı. Bu sırada elleri param parça olmuştu.

Mehmet Çavuş, bir küçük kürek bulup birliğini, süngü hücumuna kaldırmıştı. En önde giderek elindeki kürekle birçok İngiliz tepelemişti. O sırada yedek birlik yetişmişti. Canını kurtarabilen İngilizler, motorlara binip kaçmışlar. Bu savunmanın sonunda altı şehit, on üç de yaralı askerimiz vardı. Yaralılar, kışla yıkıntısına taşınarak ilk tedavileri yapılmış. Elleri parçalanmış Mehmet Çavuş da yaralılar arasındaydı.

Mehmet Çavuş, Mustafa Kemal’in komuta ettiği kahramanlardan yalnızca biriydi ve cesaretiyle örnekti. Mustafa Kemal, bu kahramanlık olayını Müstahkem Mevki Komutanlığına yazdığı raporda ayrıntısıyla anlatır.

Mehmet Çavuş, Çanakkale Savaşı’nın adı, kamuoyuna açıklanan ilk kahramanıdır. Kendisine ödül olarak gümüş harp madalyası verilir.

Mehmet Çavuş’un Çanakkale’deki bu direnişi zamanla destanlaşır. Kahraman Türk askerinin simgesi olur Mehmet Çavuş. Bu olaydan sonra Türk askerinin adı artık “Mehmetçik” olarak anılacaktır.

Mehmet Çavuş, savaştan sonra memleketine döner. “Tabak” soyadını alır. 1964’te aramızdan ayrılır. Mezarı, Biga’ya bağlı Bahçeköy’dedir. (Turgut Özakman, Diriliş, sf. 137, 138, 591)

İşte, 30 Ağustos’ta Başkomutanlık Meydan Savaşı’nı kazanan Mehmetçik, Çanakkale’de silahı tutukluk yapınca kürek ve taşla düşmanın üzerine yürüyen Mehmet’tir. Ona bu gücü veren yurt sevgisidir. Onu aslan yapan da Mustafa Kemal’in askeri olmasıdır.

Adı ne olursa olsun Türk askerini Mehmetçik yapan, aralarındaki kişisel farklılıkları yok eden, onları orgeneralden ere kadar eşitleyen, hepsinin Mehmetçik olmasıdır.

Mehmetçiklerimiz var oldukça kutsal yurt toprağımız hep bağımsız yaşayacak. İşgalcileri de işbirlikçileri de bu kutsal topraktan kovmasını bilecektir. Türk Ulusu’nun Atatürk’ü ve Mehmetçik’i var. Acaba işbirlikçilerin kimi ya da neyi var?

Yorumlar (0)