Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. Madde: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI:

Unvanı:

Ekspres Gazetecilik Matbaacılık Tic. Ltd. Şti.

Mersis No:

0330008155700013

Adres:

Kemerkaya Mah. Küçük Sk. No:19/2 TRABZON

Web Adresi:

[https://www.kuzeyekspres.com.tr/egazete/ ]

E-posta:

bilgi@kuzeyekspres.com.tr

Telefon Numarası:

(0462) 321 00 01

Faks Numarası:

-

 

ALICI:

Adı/Soyadı Varsa Unvanı:

 

Fatura Adresi:

 

Telefon:

 

E-posta:

 

2. Madde: SÖZLEŞMENİN KONUSU VE SÜRESİ

İşbu mesafeli satış sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait [https://www.kuzeyekspres.com.tr/egazete/] internet sitesi üzerinden elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’nin 3’üncü maddesinde belirtilen nitelikleri ve satış fiyatını haiz mal/hizmetin(e-gazete) satışı ve teslimi ve diğer hususlar ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili Satıcı tarafından ön bilgilendirme metnini okuduğunu, bu metni anladığını,  cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince gayrikabili rücu beyan ve kabul eder.

İşbu Sözleşme’nin süresi 3’üncü maddede belirlenen aylık abonelik süresi kadardır. Ancak söz konusu süre içerisinde ALICI’nın talepte bulunması yahut onay vermesi halinde sözleşmenin süresi uzayabilir.

3. Madde: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER

ÜRÜN ADI

CİNSİ

MAL/HİZMETİN TÜM VERGİLER DAHİL TOPLAM FİYATI

Günlük Elektronik Kuzey Ekspres ve Arşivi

E-Gazete

12 Ay: 200 TL

 

Sözleşme Konusu Ürünün/Ürünlerin Tüm Vergiler Dahil Toplam Fiyatı:

 
   

Ödeme Şekli:

 
   

Teslim Edilecek Kişi/Kuruluş:

 

Teslimat Adresi:

 

Telefon:

 

E-posta:

 

Fatura Adresi:

 

Mal/hizmetin Teslimatı:

Mal/hizmetin teslimi; elektronik gazetenin niteliği gereği internet ortamında mesafeli sözleşmenin kurulmasını müteakip ALICI’nın kendisi tarafından oluşturulan üyelik hesabında SATICI tarafından e-gazeteye erişme imkânının sağlanması ile yapılmış sayılacaktır. ALICI’nın, https://www.kuzeyekspres.com.tr/egazete/ isimli internet sitesinde “üyelik/abonelik” bilgilerini tamamlayıp üyelik kaydı oluşturması, Sözleşme konusu mal/hizmeti seçmesi ve ilgili abonelik bedelini ödemesi halinde ALICI bahsi geçen internet sitesinde kendisi tarafından oluşturulan üyelik hesabına giriş yaptığı takdirde işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar çerçevesinde ve belirtilen süre ile Sözleşme konusu mal/hizmete elektronik ortamda günlük olarak erişim sağlayabilecektir.

4. Madde: GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, SATICI'ya ait https://www.kuzeyekspres.com.tr/egazete/ adlı internet sitesinde satışa arz edilen mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin https://www.kuzeyekspres.com.tr/egazete/ adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2- Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün/ürünler, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.3- Mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin teslimatı için işbu mesafeli satış sözleşmesi ile ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün/ürünlerin bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürünün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.4- Mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere her türlü hukuki ve cezai risk, ALICI'ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI'dan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.

4.5- ALICI tarafından, mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin herhangi bir Banka'ya ait ATM cihazından ya da şubesinden 'hesaba yatırma' şeklinde yapılması durumunda, ürünün/ürünlerin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI'ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI'nın bilgi@kuzeyekspres.com.tr mail adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

4.6-  İşbu Sözleşme konusu ürünün tesliminden sonra mücbir sebepler, olağanüstü hal, arıza, elektrik kesintisi ve benzeri teknik sebepler nedenler başta olmak üzere SATICI’nın kendisinden kaynaklanmayan herhangi bir sebeple ALICI’nın Sözleşme’ye konu ürüne erişimi mümkün olmaz ise ALICI ürüne erişim sağlayamadığını SATICI’ya en kısa sürede yazılı veya sözlü olarak bildirmekle yükümlüdür. SATICI bahsi geçen bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde ALICI’nın sözleşme konusu ürüne erişimini sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde ALICI sözleşmeyi feshedebilir.

4.7- ALICI talep ve şikâyetlerini yukarıdaki SATICI adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilir.

4.8- ALICI, e-kitap dâhil satın aldığı ürün/ürünleri kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını, işbu Sözleşme’nin 4.6.’ncı maddesinde yer alan haller hariç olmak üzere, teknik eksiklik ve arızalardan hiçbir şekilde SATICI'nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9- ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen/ürünlerden elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü/ürünleri yasa dışı amaçlar için ve/veya işbu Sözleşme ile ilgili yasal mevzuata aykırı şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm mali, hukuki ve cezai sorumluluk ALICI'ya aittir. SATICI'nın yahut üçüncü kişilerin söz konusu izinsiz kullanımdan ve izinsiz kullanımın neden olduğu her türlü zarardan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep ve dava hakkı saklıdır.

4.10- İşbu Sözleşme süresince, SATICI tarafından üretilen ve ALICI'nın kullanımına sunulan tüm doküman, materyal ve her türlü bilginin her nevi mülkiyet hakkı SATICI'ya aittir. SATICI doküman, materyal, içerik başta olmak üzere  ALICI'nın kullanımına sunulan sözleşme konusu tüm ürün/ürünlerde tasarım, isim, renk, logo ve benzerini tek taraflı olarak değiştirme, yenileme, ortadan kaldırma  ve sair eylemleri gerçekleştirme hakkına haizdir.

4.11- ALICI ve SATICI işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12- SATICI sipariş vermek için kullanılan https://www.kuzeyekspres.com.tr/egazete/ alan adlı internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak ALICI'ya ilave bir maliyet yüklememektedir.

4.13- 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI'dan alış-veriş yapamaz.

4.14- İşbu Sözleşme konusu ürüne ALICI’nın kusuru olmaksızın hiçbir şekilde erişim sağlayamaması halinde erişimin sağlanmasını talep edebileceği gibi ayıp oranında bedelden indirim yahut sözleşmeden dönme hakkını kullanabilir. ALICI’nın sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden indirim yapılan tutar derhâl iade edilir. Ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesinin seçildiği hâllerde, hizmetin niteliği ve ALICI’nın bu hizmetten yararlanma amacı dikkate alındığında, makul sayılabilecek bir süre içinde ve ALICI için ciddi sorunlar doğurmayacak şekilde bu talep sağlayıcı tarafından yerine getirilir. Her hâlükârda bu süre talebin SATICI’ya yöneltilmesinden itibaren otuz iş gününü geçemez. Aksi takdirde ALICI diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir. 

5. Madde: CAYMA HAKKI

ALICI, işbu Sözleşme konusu ürünün/ürünlerin kendisine tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (on dört) günlük süre, ALICI’nın üyelik hesabında e-gazeteye erişme imkânının sağlandığı günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü/ürünleri işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla SATICI'ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla ALICI kalıcı veri saklayıcısı ile yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin SATICI'ya ulaşmasını müteakip SATICI bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde SATICI cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI'ya iade edecek ve ALICI’nın sözleşme konusu ürüne(e-gazete) erişimini sonlandıracaktır. SATICI'nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, ALICI cayma hakkını kullanmak için 14 (on dört) günlük süreye bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.

Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;

Adres:

Kemerkaya Mah. Küçük Sk. No:19/2 TRABZON

 

Web Adresi:

[https://www.kuzeyekspres.com.tr/egazete/ ]

 

E-posta:

bilgi@kuzeyekspres.com.tr

 

Telefon Numarası:

(0462) 321 00 01

 

Faks Numarası:

-

 

6. Madde SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Sözleşme 3’üncü maddede belirtilen süre sonunda, ALICI’nın onay vermesi yahut talepte bulunması sonucu uzaması halleri hariç olmak üzere,  kendiliğinden sona erer. ALICI bir yıldan kısa süreli sözleşmede yalnızca SATICI tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması yahut kendisinin hizmetten yararlanmasına engel olabilecek bir sebebin varlığı halinde Sözleşme’yi süresinden önce feshedebilir. Bir yıl ve daha uzun süreli sözleşmelerde taraflardan herhangi biri dilediği zaman sözleşmeyi feshedebilir.  SATICI fesih bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 15 gün içerisinde talebi yerine getirecektir.

Sözleşmenin feshi halinde ALICI’nın sözleşme konusu ürüne(e-gazete) erişimi sona erdirilecektir.

7.Madde: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI'nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu mesafeli satış sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu mesafeli satış sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SATICI: 

ALICI:

Adı Soyadı:

 

Tarih:

 

 

Namaz Vakti 17 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
5
parçalı bulutlu