ODA AİDATLARI VE DEFTER KAPANIŞ TASDİKLERİNİ UNUTMAYIN.

   Oda aidatlarının ilk taksitlerinin 01 Temmuz 2019 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.
  Ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları ve deniz ticaret odalarının 5174 sayılı "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu"nda sayılan gelirlerinden biri de, bu odaların üyeleri tarafından ödenen yıllık ve munzam aidatlardır.
  Söz konusu Kanun'un 24. maddesi uyarınca yıllık aidat tutarları, Birlik tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilen usullere göre belirlenen dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit edilmektedir. Anılan yönetmeliğin 25’inci maddesinde ise munzam aidat tutarlarının, gerçek kişi tacir ve sanayicilerin bir önceki yıla ilişkin gelir vergisi beyannamelerinde gösterdikleri ticarî kazanç toplamı üzerinden, tüzel kişi tacir ve şirketlerin ise yine bir önceki yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterdikleri ticari bilanço kârı üzerinden binde beş oranında hesaplanacağı hüküm altına alınmıştır. Munzam aidat tutarının üst sınırı 2019 yılı için 25.584,00-TL olup alınacak munzam aidat tutarı bu rakamı aşamaz.
Yine aynı maddelerde,
Üyenin zarar etmiş olması halinde munzam aidat ödenmeyeceği,
Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatının, üye tarafından ilgili odalara eşit   olarak paylaştırılmak suretiyle ödeneceği,
Çalışma alanları içinde birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatının, bunların bütün şubelerinden elde ettikleri gelir veya kurumlar vergisine matrah teşkil eden ticarî kazanç veya ticarî bilanço kârı üzerinden hesaplanacağı,
Bir tüzel kişiliğin merkez, şube ve fabrikalarının değişik yerlerde olması, fakat bilançolarının merkezde tutulması halinde, munzam aidatın merkez tarafından mahalli odaya ödeneceği, ancak, bu odanın tahsil ettiği munzam aidatı diğer odalar arasında, izleyen takvim yılının ilk üç ayı içinde eşit olarak paylaştıracağı, belirtilmiştir.
  Yukarıda belirtilen kanunun 24 ve 25. maddelerde ayrıca yıllık ve munzam aidatların ne zaman ödenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Buna göre söz konusu aidatların her ikisinin de her yıl Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitle ödenmesi gerekmektedir. Süresinde ödenmeyen aidatlara ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinde belirtilen oranda (aylık % 2)  gecikme zammı uygulanmaktadır.
  5174 Sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen hükümleri uyarınca,2019 yılına ilişkin yıllık ve munzam aidatların ilk taksitlerinin, bağlı bulunulan odalara 1 Temmuz 2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
  Defter Kapanış Tasdiklerinin 01 Temmuz 2019 tarihine kadar yapılması gerekiyor. 
  01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu’nun getirmiş olduğu hususlardan birisi de işletmelerin tutacakları defterler konusu ile ilgili hükümlerdir. Bu bağlamda; defterlerle ilgili kapanış tasdiklerle ilgili olarak aşağıda yapılan açıklamalara göre hareket edilmelidir.
  " Bilindiği üzere  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası “  Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır “ hükmünü taşımaktadır.
  2018 takvim yılında bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri, Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler ile Kooperatiflerin yevmiye defterini kapanış tasdiki için 01 Temmuz 2019 tarihine kadar notere ibraz etmeleri ve son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur. 
  Yevmiye Defteri dışında kalan defterler için kapanış tasdiki yaptırmaya gerek bulunmamaktadır. Ancak e-defter uygulamasına tabi olan mükelleflerin de kapanış tasdiki yaptırmayacağı tabiidir.
KAPANIŞ TASDİKİ YAPILMAMASININ SONUÇLARI
- Defter Ticari Davalarda Lehinize Delil Teşkil Etmez.
Yevmiye defteri kapanış tasdiki yapılmadığı takdirde ticari davalarda şirket lehine delil teşkil etmeyecektir. TTK’nın 82 ve devamı maddelerinde bu açıkça görülmektedir. 
- 2019 Yılı İçin 7.658 TL İdari Para Cezası Vardır
Yevmiye defterinin kapanış tasdikinin yapılmamasının bir diğer müeyyidesi de 7.658 TL’lik idari para cezasıdır.
 

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Haber yorum bölümünde Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.