22.11.2021, 09:52

Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme

Av. Çağla YAVUZ UZUN

avcaglayavuz@gmail.com

Türk Borçlar Kanunundaki (TBK) düzenlemeye göre, kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür(TBK m 316/1). Kiracı, kiralananı kira sözleşmesinde belirtilen şartlara uygun olarak ve özenle kullanmak zorundadır. Öte yandan, kiracı taşınmazda oturan kişiler ile komşulara da gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının, kiralanan taşınmazda oturanları ve komşuları rahatsız edecek şekilde gürültü yapması, hakaret etmesi, sarkıntılıkta bulunması, ahlaka aykırı davranış ve özellikle suç teşkil edecek eylemlerde bulunması yükümlülüklere aykırılık teşkil eder.

Kiracı bahsettiğimiz yükümlülüklerine aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi halde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur (TBK m 316/2). İhtarın yazılı olması gerekir. İhtarnamede aykırılığın neler olduğu ve aykırılığın giderilmesi istemi açıkça belirtilmelidir. Aykırılığın giderilmemesi halinde kira sözleşmesinin feshedileceği ihtar edilmelidir. Kanuni düzenleme emredici olduğundan, kiracıya en az 30 günlük süre verilmelidir.

Konut ve çatılı işyeri kiraları dışında diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir (TBK m316/2). Bu durumda kira sözleşmesinin feshi için ihtar gerekmemekle birlikte yazılı bildirim aranmaktadır.

Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması, kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması hallerinde kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir (TBK m316/3). Bu hallerde uyarı şartı ortadan kalkmakta ve herhangi bir fesih bildirim süresi bulunmamaktadır. Burada kiracının kiralanana kasten zarar vermesi ve zararın ağır olması, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması şartları birlikte olması gerekir. Kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması da tek başına fesih nedenidir. Bu hallerde sözleşmeye aykırılık nedeniyle kiraya veren tahliye davası açabilecektir.

***

KAYNAKLAR

Dr. Mustafa KILIÇOĞLU, Kira Hukukundan Doğan Tahliye, Tespit, Uyarlama, Tazminat ve Alacak Davaları, Bilge, Ankara, 2015.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 03 Aralık 2021
İmsak 05:51
Güneş 07:22
Öğle 12:16
İkindi 14:39
Akşam 17:00
Yatsı 18:26
12
açık