Mustafa Güler

Bütün Yazıları

Mustafa Güler

VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM UYGULAMASI…

Bu yazıda; mükellefler veya vergi sorumluları adına kesilen cezalar hakkında yargı yoluna gitmeden uyuşmazlıkların kısa yoldan çözümlenmesini sağlayan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 376'ncı maddesinde yer alan cezalarda indirim uygulamasına...
19 Ekim 2021

Kesintiyle Ödenen Vergilerin İadesinde Değişiklik

06 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de; 252 Numaralı GVK Genel Tebliği'nde değişiklik yapan 315 nolu tebliğ yayımlandı. 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan...
12 Ekim 2021

BİNEK OTOMOBİLLERİNDE GİDER KISITLAMASI

Yasal düzenleme 7194 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 193 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1), (5) ve (7) numaralı bentlerine binek oto gider kısıtlamasıyla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Kapsam Kiralama...
05 Ekim 2021

VERGİ AF DÜZENLEMESİNDE YENİDEN DEĞERLEME

7326 sayılı Kanunla, VUK'un geçici 31'inci maddesinde yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde, taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesine yeniden imkan sağlanmıştır. Getirilen düzenleme uyarınca,...
21 Eylül 2021

NET ASGARİ ÜCRETİN 2.825,90-TL’NİN ALTINA DÜŞMESİ

2021 yılı İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulaması Usul ve Esasları 303 sıra numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yayımlanmıştır. Söz konusu genel tebliğde; net ücretin yılın ilerleyen aylarında vergi dilimi nedeniyle Bekâr ve çocuksuz...
14 Eylül 2021

AF KANUN’UNDAN ÖNCEKİ MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında 9 Haziran 2021'den önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin 2 Ağustos 2021'e kadar sonuçlandırılması gerekmektedir. Ancak, 9 Haziran 2021'den önce...
07 Eylül 2021

KDV ARTIRIMINDA BULUNANLARIN ÖZEL ESASLAR KARŞISINDAKİ DURUMU

7326 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle 31 Ağustos 2021 tarihine kadar mükellefler, matrah artırımında bulunabilmektedirler. Bu düzenleme kapsamında 20.08.2021 tarihli KDV Genel Uygulama Tebliğ değişikliği ile 7326 sayılı KDV artırımında...
24 Ağustos 2021

VERGİ YARGISINDA DAVA AÇMA HADLERİ

28 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6545 sayılı Kanun ile;- Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'da önemli değişiklikler yapmıştır. Söz konusu düzenlemeler...
17 Ağustos 2021

NİHAİ TÜKETİCİYE YAPILAN SATIŞLARDA DÜZENLENEN FATURADA T.C. KİMLİK NUMARASI YAZILMASI ZORUNLU MUDUR?

Nihai tüketiciler T.C. kimlik numaralarını her ortamda belirtmek istemekten çekinmeleri nedeniyle fatura düzenlenirken T.C. kimlik numarasını vermede çekingen davranmaktadırlar. Çünkü T.C. numarası kişinin özel bir bilgisi olup, kötü niyetli...
10 Ağustos 2021

Matrah Artırımı

Bilindiği üzere, 09. 06. 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 5'inci maddesinde yer alan matrah ve vergi...
03 Ağustos 2021

VERGİ DAİRESİ 'ÖDEME EMRİ' NE ANLAMA GELİR?

Ödeme Emri Niçin ve Kimler Adına Düzenlenir?Ödeme emri, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için ilgili vergi dairesince düzenlenir. Kamu borcunu vadesinde ödemeyenler adına...
27 Temmuz 2021

KIDEM TAZMİNAT TAVANI BELİRLENDİ

Kıdem tazminatı belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen para olarak tanımlanmaktadır. Gelir Vergisi...
13 Temmuz 2021

Form Ba ve Form Bs'de değişiklik

25.01.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği ile Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler(e-fatura ve e-arşiv fatura), 2021 Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil...
29 Haziran 2021

GENÇ MÜKELLEFLERE VERGİ TEŞVİĞİ…

5.5.2016 tarihli ve 29703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 292 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; Gelir Vergisi Kanunu'na,10.2.2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı...
22 Haziran 2021

YAPILANDIRMA YASASI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Sözkonusu kanunla;*Vergi dairesine...
15 Haziran 2021

Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak da bilinen kanun yasalaştı

Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak da bilinen "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi" 3/6/2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaşmıştır. Henüz...
08 Haziran 2021

VERGİ İNDİRİM UYGULAMALARI 31 TEMMUZA UZATILDI

Hatırlanacağı üzere, 31/7/2020 tarihli R.G'de yayımanlanan 2813 sayılı Karar ile stopajlara ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda değişiklikler yapılarak gayrimenkul kiralamalarında uygulanan stopaj oranı ve kurumlar...
03 Haziran 2021

Akaryakıt İstasyonlarına Yeni Nesil ÖKC Zorunluluğu

Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara (Yeni Nesil Pompa ÖKC) İlişkin 527 No.lu VUK Tebliği Yayımlandı.Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen akaryakıt (LPG, doğalgaz, elektrik vb. ürünlerin) satışlarında vergi kayıp...
01 Haziran 2021

VERGİ İNDİRİM UYGULAMALARI 31 MAYIS'TA BİTİYOR

2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Temmuz /2020'den geçerli olmak üzere 31/12/2020 tarihine kadar gayrimenkullerin kiralanması karşılığında nakden ve hesaben yapılacak kira ödemelerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü...
25 Mayıs 2021

BANKALARDAN YAPILMASI ZORUNLU OLMAYAN ÖDEMELER

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 7.000 TL'yi aşan ödemelerin finansal kurumlar aracılığı ile yapılması zorunlu kılınmıştır.Söz konusu genel tebliğler kapsamında 7.000 TL'nin aşılması durumunda dahi aracı finansal kurumlar...
18 Mayıs 2021

TAPU HARCIYLA İLGİLİ BAZI SORULAR VE CEVAPLARI…

Taşınmazlarla ilgili her türlü tapu ve tescil işlerinin yapılması Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.Tapu ve kadastro işlemlerinden 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (4) sayılı tarifede yer alanlar,...
11 Mayıs 2021

KREDİ FAİZLERİ VE KUR FARKLARININ MALİYET-GİDER AYRIMI

Emtia ve Amortismana tabi iktisadi kıymet alışlarında kullanılan kredilerin faiz ve kur farklarının maliyete mi yoksa gidere mi yazılacağı hususunda 163,238 ve 334 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde gerekli açıklamalar yapılmış...
04 Mayıs 2021

KURUMLAR VERGİSİ ORANI ARTIRILDI

22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin Kurumlar Vergisi Oranları arttırılmıştır.Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 13'üncü madde uyarınca %20 olan kurumlar...
27 Nisan 2021

RAMAZAN PAKETLERİNİN GİDER YAZILMASI

Özellikle Ramazan ayında hayırsever vatandaşlarımız gibi birçok şirket de birçok gıda ve temizlik maddesinden oluşturdukları "Ramazan paketlerini" ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtıyorlar. Ramazan paketini dağıtanın Gelir veya Kurumlar...
20 Nisan 2021
17
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 24 Ekim 2021
İmsak 05:11
Güneş 06:36
Öğle 12:10
İkindi 15:06
Akşam 17:35
Yatsı 18:55