Av.Çağla Yavuz Uzun Takip et

Av.Çağla Yavuz Uzun

Bütün Yazıları

Av.Çağla Yavuz Uzun

KİRALANANIN GERİ VERİLMESİ

Türk Borçlar Kanunundaki (TBK) düzenlemeye göre, kiracı, kiralananı hangi durumda teslim almışsa, kira sözleşmesinin bitiminde o durumda geri vermekle yükümlüdür(TBK 334/1). Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla kiralananda...
24 Ekim 2021

İŞ KANUNU’NDA HAFTA TATİLİ

4857 sayılı İş Kanunu'nun (İK) 46. maddesine göre, İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce kanunda belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde hafta...
11 Ekim 2021

REKABET YASAĞI

Sadakat borcundan kaynaklı olarak iş sözleşmesi devam ettiği sürece işçinin işverenle rekabet etmeme borcu bulunmaktadır. Rekabet yasağının iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra da devam etmesi için iş sözleşmesine rekabet yasağı koymak...
04 Ekim 2021

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI

İş güvencesi tazminatı 4857 sayılı İş Kanununun (İK) 21. maddesine göre hakkında işe iade kararı verilen işçinin başvurusu üzerine 1 aylık süre içinde işçiyi işe başlatmayan işverenin ödemek zorunda olduğu bir tazminattır. Kapsam...
27 Eylül 2021

KEFİLİN ÖDENMEYEN KİRALARDAN SORUMLULUĞU

Günümüzde, kiracı ile kiraya veren arasında yapılan kira sözleşmelerinde kira alacağının temin edilmesi amacıyla kiracıdan ayni veya şahsi teminat talep edilmektedir. Şahsî teminatların başında kefalet gelmektedir. Kefalet Sözleşmesi...
20 Eylül 2021

DOĞUM SONRASI SÜT İZNİ

Kanun koyucu kadın işçileri ilgilendiren özel bir izin türü olan süt iznini, doğum sonrasında kadın işçilerin bebeklerinin ihtiyaçlarını rahat karşılayabilmeleri ve bu konuda işverenle sorun yaşamamaları için düzenleme gereği duymuştur....
13 Eylül 2021

DOĞUM HALİNDE ÇALIŞMA VE ÜCRETSİZ İZİN HAKKI

4857 Sayılı İş Kanunu'nun (İK) 74. maddesinde, kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamalarının esas olduğu belirtilir. Çoğul gebelik halinde...
06 Eylül 2021

MESAFELİ SATIŞTA TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI

Teknolojinin gelişmesi ile pazarlama tekniklerinin gereği mesafeli satış sözleşmesi çok yaygın olarak hayatımızın içinde yer almaktadır. Bu gibi satışlar tüketici ve satıcı için önemli avantajlar sağlıyorsa da, tüketicinin aldatılması...
30 Ağustos 2021

GECE ÇALIŞMALARI

4857 sayılı İş Kanuna(İK) göre, iş hayatında gece, en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemi ifade etmektedir (m.69).Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre...
23 Ağustos 2021

İŞYERİ DEVRİNDE İŞÇİLİK HAKLARI

4857 sayılı İş Kanununun (İK) 6. maddesinin 1-2. fıkrasında; 'İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri...
09 Ağustos 2021

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralanan taşınmazı belirli bir tarihte boşaltacağına dair vermiş olduğu yazılı bir irade beyanıdır. Türk Borçlar Kanunu'nda (TBK) kiracı zayıf kabul edilerek, kiracıyı korumaya yönelik pek çok...
02 Ağustos 2021

ULUSAL BAYRAM ve GENEL TATİL ÜCRETİ

4857 sayılı İş Kanunu'na (İK) göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçilerin çalışmamaları halinde, bir iş karşılığı olmaksızın o güne ait ücretleri tam olarak ödenmekle birlikte, tatil yapmayarak çalışmaları halinde...
26 Temmuz 2021

İŞ KANUNUNDA ARA DİNLENME HAKKI

4857 sayılı İş Kanununun (İK) 68. maddesinde, günlük çalışma süresi içinde işçiye dinlenmesi ve yemek, içmek gibi ihtiyaçların giderilebilmesi için ara dinlenme hakkı verilmiştir. Kanuna göre; 'Günlük çalışma süresinin ortalama...
12 Temmuz 2021

AYIPLI HİZMET- TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un (TKHK) 13. maddesinde 'ayıplı hizmet” tanımı şu şekilde yapılmıştır; 'Ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış...
05 Temmuz 2021

İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARIN ANLAŞMASIYLA SONA ERMESİ (İKALE/BOZMASÖZLEŞMESİ)

İşçi ve işveren, sözleşme özgürlüğü kapsamında, serbest iradeleri ile iş sözleşmesi yapabilecekleri gibi her zaman serbest iradeleriyle bu sözleşmeye son verebilirler. İkale sözleşmesi taraflarca yazılı yahut sözlü olarak yapılabilir....
28 Haziran 2021

SADAKAT BORCU

Türk Borçlar Kanunun(TBK) 396. maddesinin 1. fıkrasındaki düzenlemeye göre, 'İşçi, … işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır.” İş sözleşmesi, diğer sözleşmelerden farklı olarak işçi ve işveren...
21 Haziran 2021

ÇALIŞMA BELGESİ

4857 sayılı İş Kanunu'ndaki düzenlemelere göre iş sözleşmesinin sona ermesi halinde işverenin bazı yükümlülükleri bulunmaktadır. İş sözleşmesinin sona erme durumuna göre kıdem tazminatı ödenmesi, ibraname düzenlenmesi gibi işlemler...
14 Haziran 2021

İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCU

İşyerinde çalışan işçilere eşit davranma ve eşit değerdeki işlerde çalışan işçilere eşit çalışma koşullarını uygulama hakkaniyet esasına dayanan çok temel bir işveren borcudur. Eşit davranma ilkesi işveren için esasında bir yükümlülük...
07 Haziran 2021

AYIPLI MAL-TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un (TKHK) 8. maddesinde 'ayıplı mal” tanımı şu şekilde yapılmıştır; 'Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun...
31 Mayıs 2021

KİRAYA VERENİN YAN GİDERLERE KATLANMA BORCU

Türk Borçlar Kanunu'na (TBK) göre, kiraya veren, kiralananın kullanımıyla ilgili olarak, kiraya verenin kendisi veya kira sözleşmesi tarafları dışında üçüncü kişi tarafından yapılan yan giderlere katlanmakla yükümlüdür(TBK m.303)....
24 Mayıs 2021

İŞÇİNİN MAZERET İZNİ

Çalışma hayatında işçinin işgörme edimini yerine getirmesini engellemeyen ancak dürüstlük kuralı gereği de kendisinden çalışmasının beklenemeyeceği bazı durumlarda işçinin mazeretli sayılması gerekir. İşçinin ya da çocuğunun evlenmesi,...
17 Mayıs 2021

YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI

Anayasa'nın 50. maddesinde çalışanların dinlenme hakkı olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede ücretli yıllık izin hakkı, çalışanların dinlenme hakkının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun (İK)...
10 Mayıs 2021

DİSİPLİN CEZASI OLARAK ÜCRET KESİNTİSİ

İş hukukunda, belirli koşulların varlığı halinde işverene disiplin cezası verme yetkisi tanınmıştır. Ancak, hukukumuzda işverenin disiplin cezası uygulama yetkisinin koşullarını, kapsamını, sınırlarını, usulünü, itiraz ve yargısal...
03 Mayıs 2021

KİRA İLİŞKİSİNİN DEVRİ

Kira ilişkisinin devri Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) 323. maddesinde düzenleme alanı bulan ve günlük hayatta sıkça karşılaşılan hukuki bir durumdur. TBK'nın 323. maddesinde, 'Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça,...
26 Nisan 2021
14
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 27 Ekim 2021
İmsak 05:13
Güneş 06:38
Öğle 12:10
İkindi 15:04
Akşam 17:33
Yatsı 18:53