Yavuz Kurt-Cuma Yazıları Takip et

Yavuz Kurt-Cuma Yazıları

Bütün Yazıları

Yavuz Kurt-Cuma Yazıları

Birkaç Kavram Üzerine…

İhlâs, insanların övgüsünü beklemeden, kötü duygulara mahal vermeden, çıkar kaygısı gütmeden yaşamak, yasaklardan uzak durmak, ilâhî emirleri yerine getirmeye azmetmektir. Yüce Allah'ın suretlere ya da mallara değil yalnızca kalplere...
29 Nisan 2022

Ramazan: Bereket Bir Kamp Ayı

İnsan, talime ihtiyaç duyan bir öğrenci, ilâhî rububiyyete muhtaç bir talebedir. Hayat, tam teşekküllü büyük bir medrese, semâvî kitaplar ise bu mektebin müfredât‐ı güzîdesidir. Peygamberler, bu okulun vehbî muallimleri,...
22 Nisan 2022

Nasıl Bir Oruç?

Kötülük ve hayasızlıktan, çirkinlik ve arsızlıktan alıkoyan bir oruç. Kötülük dolu dünyada, hayatı iyileştiren oruç. Çirkinliklerin artarak köşe bucak yaygınlaştığı yaşamda, arsızlıktan koruyan bir oruç. Şerden uzaklaştırırken...
15 Nisan 2022

Nasıl Bir Ramazan?

Sorumluluk bilinci ve kulluk idrakiyle yaşanılan bir ramazan. Kazanılan meziyetlerin bir aya hapsedilmediği, aksine ömrün tamamında tatbik edildiği ramazan. İlâhî buyrukların ciddiyetle önemsendiği bir ramazan. Yüce Allah'ın bulunduğu...
08 Nisan 2022

Ramazan: İlâhî Rızaya Eriştiren Bereketli Ay

Arap dilinde 'ramazân” kelimesi, 'sıcaklığın çok olması, güneşin kum ve taşları ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması” gibi anlamlara gelen 'ramad” mastarından gelmiştir. Bu anlamların yanında...
01 Nisan 2022

Namaz: Dini Ayakta Tutan Sütun

İnsan hayatının en faydalı ve kıymetli saatleri, ibadet ile geçen vakitlerdir. İbadet, yüce Allah'a yaklaştırırken şerden uzaklaştıran, yaratıcı nazarında insanoğlunu değerli kılan bir kıymettir. İbadet, imana değer katan bir erdem,...
25 Mart 2022

Temizlik: Ruhu Arındıran Nimet

Çevre ve gürültü kirliliğini önleme adına yapılan çalışmalar ve çabalar ne yazıktır ki, kalp temizliği için yapılmamış, harcanmamıştır. Temizlik politikaları sokaklarla sınırlı kalmış, yüreklerin köşe başları başıboş, kirli...
18 Mart 2022

Tevbe: Manevî Tedavi Yöntemi

En güzel surette yaratılan insan (Tîn 95/4), yaratıcının buyruklarını yaşama yoluyla değer bulma potansiyeline sahiptir. Fakat aynı insan, ilâhî emir ve nehiylerden uzak bir ömür sürdüğünde, kötü olanı tercih ederek şer üzere bir hayatı...
11 Mart 2022

Zikir: Huzur Seanslarından Bir Katre

Kâinat, yüce Allah'ı hamd ile tesbih halindedir (İsrâ 17/44; Hadîd 57/1). Niceleri mahlûkatın tesbihlerinde saklı gayeyi anlayamadıkları gibi zikirden uzak bir hayat yaşamakta mahirdir. Celal sahibi yaratıcının imzasını taşıyan evren,...
04 Mart 2022

Dua: Vasıtasız Vuslat

Ömür, muvakkat süreliğine emanet edilmiş olsa da insanoğlunun ihtiyaç ve hevesleri daimidir. İmkânları sınırlı, sonlu ve âciz insan, hacet duyduklarına kavuşmada yahut hayal kurduklarına ulaşmada son derece gayretlidir. Hayatı boyunca önüne...
25 Şubat 2022

İbadet: Allah’a Yaklaştırırken Şerden Uzaklaştıran İlâhî İmkân

Mahlûkat içerisinde seçkin bir konumu olan, bununla birlikte akıl, irade ve vicdan gibi müstesna meziyetlerle donatılan insan, yaratıcı kudret ve kuvvet tarafından yeryüzüne misafir olarak gönderilmiştir. İnsanın muhteşem bir nizama sahip...
18 Şubat 2022

Mükellefiyet: Varlığın Getirdiği Sorumluluk

İnsan, zatına, yaratıcısına ve etrafına karşı görevleri olan mükellef varlıktır. Mükellefiyeti külfet değil bilakis yüce Allah'ın kendisine sunduğu bir ikramdır. Zira yaratıcının nazarındaki değerini, ancak takvası karara bağlayacaktır...
11 Şubat 2022

Duygu Kirliliği: İçimizdeki Veba

Zıtlar dünyasında yaşıyoruz. Çift kavramlar ile konuşuyor, yazıyor, hâdiseleri yorumluyor, anlıyoruz. Adına iyi dediğimiz her ne görürsek, muhakkak kötüsünün de olduğunu biliyoruz. Yahut kötülüğe şahit olduğumuzda iyi insanları anımsıyoruz....
04 Şubat 2022

İftira: Dil ile Taşlamak

            Kur'an-ı Kerim'in geliş gayesi, fertlerin birbirlerinin hukukuna saygı duyduğu, şeref ve haysiyetlerinin korunduğu huzur dolu bir toplum inşa etmektir. Birey, toplumun en...
21 Ocak 2022

  İyilik ve Kötülük Üzerine…

Yerkürede muvazzaf kılınan tüm peygamberler, iyilik üzere bir hayatı tesis etmeye azmetmişler, kutlu davalarına davet ettikleri insanları şerden sakındırmışlardır. Kötülüklerden sakınarak yaratıcının tarif ettiği hayatı yaşayanların...
14 Ocak 2022

Gıybet: Kardeş Eti Yemek

Vahyin rehberliğinde yetişmiş Müslüman, insanları arkadan çekiştiren, göz kaş ile eğlenen kimselerin Kur'an'da kınandığını (Hümeze 104/1) bilen şahsiyetli bireydir. Bu kimse, 'Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme....
07 Ocak 2022

Bencillik: Huzurun Önündeki Duvar

İnsan, hemcinsleriyle uyum içerisinde yaşayabilme becerisine sahiptir. Bu özelliği haiz tek canlı olan insan, övgüye layık meziyetlerinin yanında yergiyi ziyadesiyle hak eden vasıfları da yok değildir. Bu niteliklerinden biri, huzur ortamının...
31 Aralık 2021

İsraf: Aramızdaki Düşman

Hayat rehberi Kur'an, insanoğlunun başıboş bırakılmadığını vurgulamış (Kıyâme 75/36), kendisine sorumluluklarını hatırlatmış, kulluk vazifesini hakkıyla eda için hakikati anlatmıştır. Anlatılan hakikatlerden biri de israftan...
24 Aralık 2021

Riya: Birden Fazla Yüz

Bedenlerde meydana gelen hastalıkların tedavisinde fani bir tabipten randevu alınmakta, tedavinin icabı bir an önce yerine getirilmeye çalışmakta iken kalbî hastalıkların çaresinde aynı hassasiyet ortaya koyulmamakta, derman aranmamaktadır....
17 Aralık 2021

Özenti: Öze Yabancılaştıran İllet

İki bin yıllık Batı medeniyetine özenme serüveni yaklaşık iki asır öncesine dayanır. Tanzimat Fermanı ile Batı hayranlığı onaylanmış, geçmişi hayli eskilere giden Türk tarihinde batılılaşmanın ilk somut adımı atılmıştır. Sanayi,...
10 Aralık 2021

Malayani: Tehlikeli Bir Virüs

            İnsan, ömrünün kısalığına rağmen lüzumlu vazifeleri epeyce fazla olan bir varlıktır. Fani dünyada ölümlü misafir bu canlının hayatı son bulduğunda geride bıraktığı...
03 Aralık 2021

Haset: Esaretin Bedeli

Tevbe suyuyla yıkandığında dahi kalpten tamamıyla arınması güç tek kir hasettir. Haset, insanoğlunda fıtrî olarak var olan kıskançlık duygusunun hastalığa dönüşmüş halidir. Haset, sahip olduğu maddi veya manevi güzelliklerden, nimet...
26 Kasım 2021

Zulüm: Zifiri Karanlık

Tevhide davetinden dolayı Hz. İbrâhîm'i ateşe layık gören Nemrut'tan anaları sağ bırakarak çocukları öldüren Firavun'a, Roma'yı çıra gibi yakıp balkonundan zevk içerisinde seyreden Neron'dan yeryüzünün ilk mabedini...
19 Kasım 2021

İffet: Güzelliğin Zekâtı

Arsızlığa cesaret, zinaya aşk denilen bir çağda iffet hakkında yazmak, çoktan unutulmuş bir değerin yeniden hatırlanması ve gündeme alınması gerektiği amacına yöneliktir. Ne kadar üzücüdür ki iffet, birçok ahlâkî ilke gibi toplumumuzda...
12 Kasım 2021