Yavuz Kurt-Cuma Yazıları Takip et

Yavuz Kurt-Cuma Yazıları

Bütün Yazıları

Yavuz Kurt-Cuma Yazıları

  İyilik ve Kötülük Üzerine…

Yerkürede muvazzaf kılınan tüm peygamberler, iyilik üzere bir hayatı tesis etmeye azmetmişler, kutlu davalarına davet ettikleri insanları şerden sakındırmışlardır. Kötülüklerden sakınarak yaratıcının tarif ettiği hayatı yaşayanların...
14 Ocak 2022

Gıybet: Kardeş Eti Yemek

Vahyin rehberliğinde yetişmiş Müslüman, insanları arkadan çekiştiren, göz kaş ile eğlenen kimselerin Kur'an'da kınandığını (Hümeze 104/1) bilen şahsiyetli bireydir. Bu kimse, 'Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme....
07 Ocak 2022

Bencillik: Huzurun Önündeki Duvar

İnsan, hemcinsleriyle uyum içerisinde yaşayabilme becerisine sahiptir. Bu özelliği haiz tek canlı olan insan, övgüye layık meziyetlerinin yanında yergiyi ziyadesiyle hak eden vasıfları da yok değildir. Bu niteliklerinden biri, huzur ortamının...
31 Aralık 2021

İsraf: Aramızdaki Düşman

Hayat rehberi Kur'an, insanoğlunun başıboş bırakılmadığını vurgulamış (Kıyâme 75/36), kendisine sorumluluklarını hatırlatmış, kulluk vazifesini hakkıyla eda için hakikati anlatmıştır. Anlatılan hakikatlerden biri de israftan...
24 Aralık 2021

Riya: Birden Fazla Yüz

Bedenlerde meydana gelen hastalıkların tedavisinde fani bir tabipten randevu alınmakta, tedavinin icabı bir an önce yerine getirilmeye çalışmakta iken kalbî hastalıkların çaresinde aynı hassasiyet ortaya koyulmamakta, derman aranmamaktadır....
17 Aralık 2021

Özenti: Öze Yabancılaştıran İllet

İki bin yıllık Batı medeniyetine özenme serüveni yaklaşık iki asır öncesine dayanır. Tanzimat Fermanı ile Batı hayranlığı onaylanmış, geçmişi hayli eskilere giden Türk tarihinde batılılaşmanın ilk somut adımı atılmıştır. Sanayi,...
10 Aralık 2021

Malayani: Tehlikeli Bir Virüs

            İnsan, ömrünün kısalığına rağmen lüzumlu vazifeleri epeyce fazla olan bir varlıktır. Fani dünyada ölümlü misafir bu canlının hayatı son bulduğunda geride bıraktığı...
03 Aralık 2021

Haset: Esaretin Bedeli

Tevbe suyuyla yıkandığında dahi kalpten tamamıyla arınması güç tek kir hasettir. Haset, insanoğlunda fıtrî olarak var olan kıskançlık duygusunun hastalığa dönüşmüş halidir. Haset, sahip olduğu maddi veya manevi güzelliklerden, nimet...
26 Kasım 2021

Zulüm: Zifiri Karanlık

Tevhide davetinden dolayı Hz. İbrâhîm'i ateşe layık gören Nemrut'tan anaları sağ bırakarak çocukları öldüren Firavun'a, Roma'yı çıra gibi yakıp balkonundan zevk içerisinde seyreden Neron'dan yeryüzünün ilk mabedini...
19 Kasım 2021

İffet: Güzelliğin Zekâtı

Arsızlığa cesaret, zinaya aşk denilen bir çağda iffet hakkında yazmak, çoktan unutulmuş bir değerin yeniden hatırlanması ve gündeme alınması gerektiği amacına yöneliktir. Ne kadar üzücüdür ki iffet, birçok ahlâkî ilke gibi toplumumuzda...
12 Kasım 2021

Mümin İnsan ve Hoşgörü

İnsanoğlunun tabiatını, karakterini, his ve duygularını, hemcinsleriyle münasebetini tanımlamayı amaçlayan onlarca kitap kaleme alınmıştır. Sözgelimi, hümanistik psikolojinin babası sayılan Abraham Maslow'un 'İnsan Olmanın Psikolojisi”...
05 Kasım 2021

Tevekkül: Maksada Ulaştıran En Kestirme Yol

Tevekkül, 'maksada ulaşmak için gereken maddi-manevi sebeplerin hepsini yerine getirdikten sonra yüce Allah'a güvenmek, yapılacak işi takdirine sunmak ve neticesini O'na havale etmek” anlamlarına gelir. Tevekkül, dünyevi ve uhrevi...
29 Ekim 2021

Güzel Söz: İnsan Özünün Mütercimi

Âlemleri yoktan yaratan yüce Allah, tarihin her safhasında insanoğlunu muhatap kabul etmiş, elçiler görevlendirmiş, hayat bahşeden İlâhî kitaplar göndermiştir. Yapılması istenenler ile uzak durulması emredilenler bu kitaplar yoluyla bildirilmiş,...
22 Ekim 2021

Cömertlik: Varlığa Bir Teşekkür

Cömertlik, eldeki imkânları gönülden gelerek ve karşılık beklemeksizin başkalarının yararına bahşetmektir. Böylesi önemli işi yapan kimseye verilen 'cömert” ismi, Farsça  'cevân-merd” kelimesinin Türkçeleşmiş halidir....
15 Ekim 2021

Vefa: Ulvi Güzellikleri Dünyaya Satmamak

Kur'an-ı Kerim'de vefa, 'sözü yerine getirmek” (Bakara 2/40), 'hak edene hak ettiğini vermek” (Hûd 11/15), 'ölçüye-tartıya riayet etmek” (En'âm 6/152) ve 'vefa göstermek” (Hac 22/29) manalarında kullanılmış,...
08 Ekim 2021

Tevazu: Kibrin Panzehri

            Arap dilinde 'vaz‘” kökünden türeyen tevâzu, 'insanın itibar ve derecesini düşük görmesi, boyun eğmesi” anlamlarına gelir. Gönül ehli mütefekkirlerin dilinde tevazu, yüce Allah'a...
01 Ekim 2021

Sadâkat: Evrensel Bir Değer

Arap dilinde 'sıdk” kökünden gelen sadâkat, 'hakikati konuşmak, dürüst ve güvenilir olmak, sözlere riayet etmek” anlamlarına gelir. Bütün İlâhî dinlerde ve hatta beşeri hukuk sistemlerinin tamamında sadâkat, evrensel ahlaki...
17 Eylül 2021

Dünyevileşme: Allah Dışı Bir Hayat Tasavvuru

Dünyevileşme, insanın anlam arayışını yitirmesi, görülen bu evrenin ötesinde var olan mavera yani ahiret ile bağını koparması demektir. Dünyevileşme kavramını en iyi karşılayan sekülarizm kelimesidir. Latince 'secular” kökeninden...
10 Eylül 2021

Merhamet: Rahmetin Tezahürü

Sözlükte, 'acımak, yufka yürekli olmak, şefkat göstermek” anlamlarına gelen merhamet, kalp inceliğini ve gönül yumuşaklığını anlatır. Merhamet, insanın hemcinsleri ve diğer tüm canlılar karşısında hisli bir yüreğe, duyarlı...
03 Eylül 2021

Kalp: Beden Ülkesinin Başşehri

Malum olunduğu üzere kalp, kas dokusundan oluşan, içinde dört küçük odacık bulunan, kaburgaların altında yer alan, tüm dokulara kanın ulaşmasını sağlayan, çok sayıda elementten müteşekkil insan vücudunun merkezî organıdır. Ancak bu...
27 Ağustos 2021

Sabır: Doğru Yolda Sebat

Sabır, 'alıkoymak, hapsetmek ve bağlamak” gibi anlamlara gelir. Sabır kavramını Cüneyd-i Bağdâdî, 'Zorluk ve sıkıntı zamanı geçinceye kadar yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmektir.” şeklinde tanımlamıştır....
20 Ağustos 2021

Azim: Kararlı Bir Yürüyüş

Azim,  'ısrarla istemek ve kesin karar vermek” gibi anlamlara gelir. Tasavvuf ehlinden Herevî'ye göre azim, doğru yol üzere yaşamak isteyen kimsenin ayak bağı olacak şeyleri hayatından çıkarması, ne kadar zor olursa olsun kendisine...
13 Ağustos 2021

Şükür: Nimeti Bağlayan Halat

          Şükür, yapılan iyiliği bilmek, iyilik edeni iyiliğiyle övmek, nimetin farkında olmak, ikram edeni tanımak demektir. İlk sûfîlerden Ebû Bekir eş-Şiblî'ye göre şükür, nimetin kendisini değil nimeti vereni görmektir....
06 Ağustos 2021

İhsân: Allah'ı Görüyormuşçasına Yaşamak

İhsân, genellikle 'başkalarına iyilikte bulunmak” ve 'yaptığı işi güzel yapmak” anlamlarında kullanılmış, bu hal üzere davrananlara 'muhsin” denilmiştir. Ancak bir hadislerinde Allah Resûlü ihsân kavramını şöyle...
30 Temmuz 2021
Namaz Vakti 17 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
2
parçalı bulutlu