Şoförsüz ve yakıtsız aylık 11’er bin liradan 109 araç!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı Murat Zorluoğlu, 04.12.2018 tarihinde yapılan 2019 yılı araç kiralama ihalesi için inceleme başlatmıştı. Belediye Teftiş Kurulu Başkan vekili Kemal Akpınar’ın yaptığı incelemede ihalenin yasalara uygun yapılmadığı ve araçların piyasa şartlarının kat kat üzerinde kiralandığı tespit etti. Raporda 109 aracın her birinin şoförsüz ve yakıtsız aylık 11’er bin liradan kiralandıkları belirlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı raporunu önce Büyükşehir Belediye Başkanlık Makamına gönderdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği ihale komisyonu başkan ve üyelerinin görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle, dosyayı Valiliğe gönderdi ve soruşturma izni talep etti. Valilik İl İdare Kurulu dosyayı inceledi ve Vali İsmail Ustaoğlu’na gönderdi. Ustaoğlu da ihalede sorumlu olan 6 Büyükşehir Belediyesi personeli için, mahkeme yolu açık olmak üzere soruşturma açılmasına onay verdi…

***

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında ve belediyelerdeki araç kiralama ve kiralanan araçları kimin kimlerin kullandığı tartışılır. Türkiye’de bugün, kamu kuruluşlarında ve belediyelerde binlerce kiralık araç var. Kiralanan araçların bir kısmı şoförlü bir kısmı da şoförsüz kiralanır. Yakıt ise genelde kuruma aittir. Araç kiralamada bir aracın aylık kira bedeli, Bakanlar Kurulu kararına göre aracın kasko değerinin ancak yüzde ikisi kadar olacak. Çoğu kurumlar, kiralama ücretinin düşük olması nedeniyle genelde şoförlü araç kiralar. Bu yolla, aracın kira bedeli yükselir!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılı için kiraladığı 109 aracın kira bedeli ise teftiş kurulu başkanının raporunda belirttiği gibi oldukça yüksek! Bir otomobilin şoförsüz ve yakıtsız aylık kirası tam 11 bin lira… Bir aracın aylık kira bedelinin 11 bin lira olması için yasa gereği o aracın kasko değerinin 505.000 TL (Beşyüz beş bin lira) olması gerekir.  Yasa, açık ve net!

Büyükşehir Belediyesinin kiraladığı araçların, markasını ve modellerini, nevini bilmediğimiz için bu konuda yorum yapmayacağız. Araçlar, yakıtsız ve şoförsüz aylık 11’er bin liraya kiralandığına göre, demek ki her birinin değeri en az beşyüzer bin lira!

***

 

Trabzon Valisi’nin soruşturma açılması için olur verdiği yazının giriş bölümünde, ‘Teftiş Kurulu Başkanlığının, 17.05.2019 tarihli ve 7990 sayılı yazısında, ‘Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterlik Makamının 11.10.2018 tarih ve 3589 sayılı olurları doğrultusunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca, 04.12. 2018 tarihinde Belediyemizin 2019 yılı ‘Araç Kiralama Hizmet Alım’ ihalesinin yapıldığı, yapılan ihalenin Bakanlar Kurulunun 17.03.2006 tarih ve 2006/10193 sayılı kararı ile yürürlüğe giren, Hizmet Alımı suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullere ilişkin kararı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu doğrultusunda yapılıp yapılmadığına yönelik iş ve işlemlerin incelenmesi için Belediyemiz Teftiş Kurulu Başkan Vekili Kemal Akpınar görevlendirilmiş ve düzenlediği 16.05.2019 tarihli ve 7427 sayılı inceleme raporu tetkikinde, Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca, 04.12.2018 tarihinde belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, ‘araç kiralama hizmet alımı’ yöntemi ile 109 araç kiralanmasına yönelik olarak yapılan iş ve işlemler sonucu binek araçları dışındaki araçların kiralanmasında piyasa fiyatlarının çok üzerinde kiraladıkları, söz konusu iş işlemlerden ötürü kurumun kiralanan araçlara fazla para ödenmesine sebebiyet verildiği anlaşılmış olup bu duruma sebebiyet verenler hakkında 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerin yargılanması hakkında kanun doğrultusunda işlem yapılmak üzere’ ifadesi yer alıyor.

*** 

 

İl İdare Kurulu kararında olay detayları anlatılıyor ve son bölümde de;

‘Trabzon Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 04.12.2018 tarihinde Belediyenin hizmetlerinde kullanılmak üzere yapılan, ‘Araç Kiralama Hizmet Alımı İhalesi’ yöntemi ile 109 araç kiralanmasına yönelik olarak yapılan iş ve işlemler sonucunda, binek araçların dışındaki araçların kiralanmalarında piyasa fiyatlarının çok üzerinde kiralandıkları, söz konusu iş ve işlemlerden ötürü kurumun kiralanan araçlara fazla para ödenmesine sebebiyet verildiği, haklarında ön inceleme yapılanların alınan yazılı beyanlarında, her ne kadar ihale öncesinde hazırlanan teknik şartnamenin ihaleyi alan firmanın lehine hazırlanmadığı iddia ediliyorsa da, yapılan inceleme de teknik şartname tamamen yüklenici firmanın araçları ile birebir örtüştüğü ve bu kadar tesadüfün olmasının mümkün olmadığı teklif birim fiyat cetvelinin düzenlenmesi aşamasında sehven teklif birim fiyat cetvellerinde hata yapıldığının, ancak bu durumun kurum zararı oluşturmadığını, ihale konusu işe beş teklif verildiğini ve piyasa şartlarının oluşturulduğunu, verilen fiyatların piyasa fiyatları olduğuna kanaat getirilerek ihalenin sonuçlandırıldığını, ihalenin yapıldığı tarihte oluşan fiyatın o günün piyasa fiyatı olduğunu her ne kadar iddia ediyorlarsa da; Belediyenin bir başka birimi olan Park ve Bahçeler daire Başkanlığının aynı tarihler arasında yapmış olduğu ihalede, otobüs için aylık kira bedelinin şoförsüz ve yakıt dahil 5.225.00 TL iken, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ihalesinde ise bu rakamın şoförsüz ve yakıtsız olarak 11.000.00TL’ye ihale edilmesinden de açıkça anlaşılacağı üzere, hakkında ön inceleme yapılanların yazılı savunmalarının gerçeği yansıtmadığı ve söz konusu iş ve işlemlerden ötürü, Belediyenin kiralanan araçlara  piyasa fiyatının üzerinde ödeme yapılmasına sebebiyet verildiği anlaşılmış olup, bu duruma sebebiyet verdikleri anlaşılan Trabzon Büyükşehir Belediyesi eski İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkan vekili, İhale Komisyonu Başkanı ve Komisyon üyeleri haklarında  soruşturma izni verilmesine, karar tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde ilgililer tarafından Valiliğimiz kanalıyla ya da doğrudan Samsun Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere  4483 sayılı yasanın 6. Maddesi uyarınca  karar verildi’ deniyor.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar