İsmail Kansız

İsmail Kansız

SONHABER GAZETESİ VE EMİN ŞEFİK YILMAZ

Arkasında hapishanenin bulunduğu, pencerelerinden bakıldığında bir yandan Fatih Camiinin, karşısında Bahçeli Kahve ve Olcay Matbaası ile yan tarafından da Kuzgundere'nin göründüğü Eski Hükümet Konağının önünden geçip henüz ahşap halde bulunan Tabakhane Camii yanından yokuşu  çıktığımızda, Atatürk'ün ziyaret ettiği  ve o zamanlarda  sağlık hizmetinde kullanılan konağın karşısındaki işyerindeki tabelada SONHABER GAZETE VE MATBAA sonhaber-2.jpg

levhası hep dikkatimi çekmiştir.

Önünden  geçerken çalışan makinelerle birlikte kutulardan bir şeyler alıp elindeki alete dizen genç insanları görürdük. Makineleri anlardık da o eldeki alet ve kutucuklardaki ufacık parçalar neydi ki...

Sonradan bu dünyanın içine girince öğrendik ki, matbaa işçileri ellerindeki "kumpas"a, kutucukların içindeki "hurufat" tan "harf"leri alıp dizerek koca gazeteyi kurşun harflerle baskıya hazır hale getiriyorlardı.

Sonhaber yazılı tabelanın aslı bulunduğu matbaanın içinde işçileri ile birlikte çalışan gerçek bir Trabzon beyefendisi gazete ve matbaanın sahibi Emin Şefik Yılmaz'ı tanıdığımızda çok gençtik.

Sıkıntılı yıllardı. Türkiye’nin kaosa sürüklenmek istediği kavga ve ayrışma ortamında  gazetecilik yayıncılık da yapmak zordu.

Trabzon Lisesini bitirip evimizin hemen yanıbaşında bulunan ve mezuniyet sonrasında iş sahibi olmanın en kestirme yanı bulunan Öğretmenlik mesleği için Fatih Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü kazandığımızda zaten okuma ve yazmayı seven gençler olarak daha yoğun bir şekilde ilgilenmeye başlamıştık, basın hayatıyla... Bu arayış bizi basın yayın dünyası ile buluşturma imkanını sağlamıştı.

Emin Şefik Yılmaz'ın Trabzon basınının en eskilerinden olduğunu basın yayın hayatına emek verdiğini kültürel bir zenginliğin içinde çalışmalarını sürdürdüğünü anladığımızda o artık bizim bir büyüğümüz ve abimizdi.

Hani şimdiki gençler çok sıkça kullanırlar ya "filân yere takılıyoruz" diye... Biz de o yıllarda böylesi zengin bir kültürün yoğrulduğu gazete ve kitapevlerine "takılır"dık.

Sonhaber Gazetesi televizyonların olmadığı radyo yayınlarının güç bela dinlendiği, İstanbul gazetelerinin bir iki gün sonra Trabzon 'a ulaşabildiği yıllarda halka hem yerel hem de ulusal haberleri ileten bir yayın organı olarak çıkmaya başladığında bu kentte önemli bir boşluğu doldurmuştu.sonhaber-1.jpg

Emin Şefik Yılmaz artık Emin abimizdi. Vakfıkebir 1933 doğumlu olmasına bizim yaşımızda çocukları bulunmasına rağmen o bizim Emin abimizdi... Çünkü sevecen ve insani yönü ağır basan bir basın emekçisi idi. 1956 yılında doğan Naci bizim yaşdaşımız ve samimî arkadaşımızdı. Bizden daha küçük olan Fethi ise ufak tefekliği ve uyumlu hallerinden olsa kendisine "kuzu" diye hitap edilirdi hep. Naci kardeşimiz rahmetli olana kadar o da baba mesleğini sürdürdü. Fethi Yılmaz da halen Sonhaber geleneğini sürdürüyor. Sonhaberin bulunduğu tarihi bina sanat ve kültür insanlarının uğrak yeri. Tarihi Kıyı dergisi halen çıkıyorsa Fethi Yılmaz'ın özverili çalışmalarındandır.

Emin Şefik Yılmaz Boztepe İlkokulu ve Erkek Sanat Okulunu bitirdikten sonra Hizmet (1957-1967), Sonhaber( 2973-1979), Yenigün(1978-1979) gazetelerinde yönetici-gazeteci  olarak görev yapmıştır.

Sosyal hayatın içinde de bulunan Emin Şefik Yılmaz, Halkevleri yönetim kurulu üyeliği ile Anadolu Basın Birliği kurucu başkanlığında da bulunmuştur.

Emin abi demokrat bir kişiliğe sahipti. Aşırı ve fanatik olunmadığı sürece bütün görüşlere saygı duyan bir kişiliği vardı. Bu yapısı onun herkesim tarafından sevilmesine yol açmıştı.

İşte bu sevecen ve demokrat kişiliğe sahip Emin Şefik Yılmaz o yıllarda siyasi görüşüne bakmaksızın gazetesinde yazan fikir işçilerinin yazılarına karışmazdı.

1948'de Trabzon Halk Gazetesinde mürettip olarak çalışmaya başlayan Emin Şefik Yılmaz, Trabzon Gazetesinde de spor muhabirliği yapmıştı.

1960’da  ağabeyi Hasan Tahsin Yılmaz ile tek sayfa olarak çıkartmaya başladıkları Hizmet Gazetesini 4 sayfaya çıkardıklarında o zamanın şartlarına göre büyük bir atılım yapılmış oluyordu. Gazetenin  ikibin baskı yapıp önemli gelişmelere göre  ikinci baskı yaptığı günlere şahit oluyordu kamuoyu.

Atilla Aşut, Hikmet Aksoy, Nevzat Ateş, İhsan Yımaz, Orhan Bilici, Burhan Bilici, Ali Kemal Yılmaz, Aziz Aktulga çalışma arkadaşları idi. Bu gazete Emin Şefik Yılmaz'ın sahipliğinde 1968 yılına kadar yayın hayatını sürdürür. O tarihten sonra Hizmet Gazetesi Ayhan Kıyak sahipliğinde yayın hayatına devam eder.sonhaber-3.jpg

Hizmet'in satışından sonra 1968/1973 yılları arasında  abisi Hasan Yılmaz'ın sahipliğini yaptığı Sonhaber'de Genel Yayın Müdürlüğü yapan Emin Şefik 1973’te gazetenin sahibi olmuştur artık. Ömer Güner, Müzeyyen Güner, Sebahattin Sınır, Fazlı Öztel, Kayhan Kuzeyli, Hasan Tahsin Yılmaz, Hikmet Aksoy, Temel Ziya Dursun, Cemal Azmi Tellioğlu, Temel Aydınoğlu gazete yazar ve çalışanları arasında idi. Ayrıca Ömer Akbulut, Cevdet Küremem, Ferhat Akyürek, Subutay Hikmet Karahasanoğlu, Hikmet Aksoy ve İsmet Zeki Eyüpoğlu gibi şair, yazar, karikatürist sanatçı ve kültür insanlarının yanısıra ilahiyatçı Yaşar Nuri Öztürk' ü de zamanın SONHABER gazetesinde takip etmek mümkündü.

4 sahife olarak yayın hayatını sürdüren Sonhaber daha sonra o dönem çıkan bütün  gazete sahiplerinin ortak kararıyla maddi yetersizlikler nedeniyle, Trabzon’da yayın yapan Hizmet, Türksesi, İleri, Yenigün, Bayraktar gazeteleri ile birlikte 1979 yılında birleşme kararı aldı.

Altı gazetenin çıktığı Trabzon'da kurulan yeni ortaklıklarla birlikte artık iki gazete yayın yapacaktı. Bunlar  İleri ve Türksesi gazeteleri idi. Bugün bu gazetelerin hiçbiri yayın hayatında değiller.

Eğitim Enstitüsü öğrencilik yıllarımızda Sonhaber Gazetesinde ilk yazılarımızın yayınlandığı nüshaları elimize aldığımızdaki heyecanı asla unutmak mümkün değildi. Şiir mi, makale mi, araştırma mı, Türkçe bölümünde okuyoruz ya edebi sanat yazıları mı artık ne yazabiliyorsak Sonhaber Gazetesinde yayınlanıyordu. Hatta arkadaşlarımızdan Özdemir Çatalbaş gazetenin yönetiminde de yer almıştı.

Engin hoşgörüsü ile bizim gibi öğrencilere kucak açan Emin Şefik Yılmaz bir gün olsun o karışık siyasal ortamda hangi görüşten olduğumuzu da sorma gereğini hissetmemişti. 

Çalıştırdığı işçisinin hakkını koruyan, ücretini günün şartlarına göre karşılayan, patron olmasına rağmen baskı makinelerinin başında ustalarıyla birlikte çalışıp, yeni gelen çırakları yetiştiren Emin abinin yüzünden gülümseme hiç eksik olmazdı.

Aynı özellikleri taşıyan oğullarından Naci kardeşimizi çok erken kaybettik. Hoş sohbet ve güler yüzü halen gözümüzün önündedir.

Fethi Yılmaz halen Trabzon Kültür Sanat hayatının içinde çeşitli sanat kuruluşlarında yöneticilik yapmakta. Fethi kardeşimizin  arşivi Trabzon'un önemli kaynaklarından biridir.

Tabakhane yokuşunun hemen başında yayın hayatını sürdüren Sonhaber Gazetesi bugün çıkmamaktadır. Ancak Fethi Yılmaz tarafından birbirinden hacimli anlamlı kültür sanat ve araştırma ağırlıklı kitapların yayın hayatına hazırlandığı yer olarak kültür hizmetine devam etmekte.

Bir dönemin Trabzon basın hayatının vazgeçilmez gazetelerinden olan Sonhaber'in sahibi merhum (12 nisan 2004) Emin Şefik Yılmaz, genç yaşta kaybettiğimiz oğlu Naci'ye rahmetler diliyorum.

Fethi Yılmaz Sonhaber markasını hak ettiği biçimde her kesimle diyaloğunu sürdürerek babasının güler yüzü ve samimiyetiyle sürdürmekte...sonhaber-4.jpg

Trabzon basın tarihinden bir SONHABER  geldi geçti ve hoş seda bırakarak yine "KÜLTÜR KENTİ" Trabzon'a değer katarak arşivdeki yerini aldı. Sahibi Emin Şefik Yılmaz'a rahmetler diliyorum.

Sonhaber geleneğini yayıncılık alanında başarılı bir şekilde sürdüren oğlu Fethi Yılmaz yine aynı mekanda aynı özveri ve heyecanla yayıncılık faaliyetini devam ettirmekte. Kültür insanlarını olanca sevecenliği ile ağırlamakta.

 

********************

 

bir-kentin.jpgBİR KENTİN HAFIZASI HÜSEYİN ALBAYRAK

Hüseyin Albayrak hocamı her gördüğümde saygıyla önümü ilimler hal ve hatırını sorardım.

O da Trabzon'a geldiğinde mutlaka Kültür Müdürlüğüne uğrar "nasılsın müdür bey ne var ne yok" diye sohbeti başlattığında konu doğal olarak kültür işlerine odaklanırdı.

Sevecen tavırları ve araştırmacı yönüyle Trabzon'da herkesin sevgisini kazanmıştı.

Trabzon adının geçtiği her bir kaynağı bulup yeni bir şeyler üretmenin peşinde bir ömür tüketti.

Ama tüketilen bu ömre onlarca eserleri sığdırabildi.

Trabzon tarihi eğitimi kültürü sanatı adına merak eden, araştıran, tez yapan biri merhum Hüseyin Albayrak hocanın eserlerini edindiği an nerdeyse tüm kaynaklara ulaşma imkanına kavuşmuş oluyordu.

Eğitimci ve yönetici olarak hayata atılan Albayrak, araştırmacı/yazar kimliği ile Trabzon adına verilebilecek tüm eserleri yazıp gelecek nesillere aktarma başarısını yakalamıştı.

Kültür ve Turizm  Müdürlüğüm sırasında yayınlarını bastırma noktasında ortak çalışmalar yürüttüğümüz Albayrak hocamla irtibatımız emekliliğimden sonra da devam etti.

Trabzon Kültür Dostları diye bir çalışma yapıyordu.

Telefonla aradığı zaman ölümünden önce bir aya yakın zamandı."Kitabı bitirmek üzereyim senle ilgili bölümü yazıyorum. Trabzon kültürüne hizmetlerin çoktur.İlave etmek istediğin bir şey varsa gönder" derken sesinde sanki bu işe yeni başlamış genç bir araştırmacının  heyecanı vardı.

Sağlık sıhhat haberlerini sorduğumda da bu yaşta buna şükür iyiyiz diyordu.

Ne bilsin ki Corona denen çağın illeti yakasına yapışacaktı bir süre sonra...

Alimin ölümü alemin ölümü gibidir der, eskiler...

Trabzon çok büyük bir sevdalısını kaybetti.

Trabzon tarihinin gün yüzüne çıktığı eserleri ile yaşayacak Hüseyin Albayrak abimiz.

Çoğu kişinin erken emekli olup yan gelip yatmaya meraklı olduğu ülkemizde Hüseyin Albayrak 78 yaşına kadar üretkenliğini sürdürüp ciltlerce kitap yazmıştı.

Yazdığı eserleri öylesine bir çırpıda saymak ne mümkün.

Albayrak hocama rahmetler diliyorum. Mekânı cennet olsun. Dünyada eser bırakanlardan olmak Her kula nasip olmaz.

O bu dünyadaki görevini kâmil bir sıfatla tamamlayıp ahirete intikal etti.

Trabzon unutmaması gerektiği bir değerini daha kaybetti.

Biz razıydık.Çeşitli Yazar Derneklerinin kuruculuğu yönetici ve üyeliğini yapan Hüseyin Albayrak Trabzon için çok büyük bir kayıp ama ne yaparsın ki,"ölüm en büyük gerçek."

Allah rahmet eylesin...Mekânı Cennet olsun...

 

ESERLERİ:

Trabzon'dan Atatürk'e (Komisyon), Trabzon, 1981

Kurtuluş Savaşı'nda Trabzon, Trabzon, 1981

Tarih İçinde Trabzon Lisesi, Trabzon, 1987

Kuruluşumuzun 100. Yılında Cudibey İlkokulu, Trabzon, 1988

Trabzon Kültür Tarihine Bakış, Trabzon, 1989

Trabzon Basın Tarihi 1869-1928 C.1, Ankara, 1994

Trabzon'un Fethi, Trabzon, 1995

Trabzonlu Muallim İbrahim Cûdi, Ankara, 1998

Trabzon Orta Hisâr ve Çevresi, Ankata, 1998

Trabzon İmâret (Hatûniyye) Külliyesi, Ankara, 1998

Fetihten Kanûni'ye Trabzon İdârî Yapılanma ve Tarbzon Vâlîleri 1461-1566, Tarbzon, 1999

Bir Trabzon Sevdalısı Niyazi Tarakçıoğlu Hayatı- Şiirleri_ Nesirleri, Ankara, 2002

Trabzonlu Meşhurlar Ansiklopesisi, Ankara, 2008

Tarih İçinde Trabzon Valileri 1461-2008, Trabzon, 2008

Trabzon Milli Eğitim Tarihi 1461- 2008 6 cilt, İstanbul, 2008

Dünden Bugüne Trabzon Basını 1869-2009 4 cilt, Ankara, 2010

Trabzon'da İki Tarihi Mekân, İstanbul, 2010

Trabzon'un Fethi (İlaveli 2. Baskı), İstanbul, 2010

Trabzonlu Divan Edebiyatı Şairleri, İstanbul, 2010

Evliya Çelebi'nin İzinde Trabzon Yolunda

Çeşitli Yazar Derneklerinin kuruculuğu yönetici ve üyeliğini yapan Hüseyin Albayrak Trabzon için çok büyük bir kayıp ama ne yaparsın ki,"ölüm en büyük gerçek."

Allah rahmet eylesin... Mekânı Cennet olsun...

 

*********************

 

ŞEHİR HASTANESİ VE SAĞLIK TURİZMİ sehir-hastanesi-1.jpg

Trabzon Şehir Hastanesi yapımı ihale edildi. Böylece Trabzon tam donanımlı çağdaş tıbbi cihazlara sahip,yeni bir sağlık merkezine daha kavuşacak.

Şehir Hastaneleri için yapılan eleştirilerin başında "hasta garantili yap işlet devret" modeli ile işletilmesi konusu vardı.

Trabzon Şehir Hastanesi devlet İhalesi olarak yapıldı.

Yani bina bitince yine devlet hastanesi olarak hizmet verecek.

Bu arada yeri konusu da Trabzon'da uzun süre tartışıldı.

Akyazı dolgu alanını uygun görmeyenler de vardı, spor kompleksinin yanıbaşında hastane olur mu diye de itirazlar edenler de.

Trabzon'un arazi yapısının getirdiği zorluktan ya da hangi sebepten olursa olsun Şehir Hastanesi Akyazı Stadının batı tarafındaki şantiye yerine yapılması kararlaştırıldı.

İhalenin yapıldığına göre, Zemin etüdü ve diğer teknik ölçümler dikkatlice yapılmıştır.

Hastanenin bence en önemli sorunu olabilecek "atık"larının Karadeniz'e karışmaması için de gereken önlemlerin alınmasına yönelik projele de önem taşımakta... Hastanenin 900 yatak kapasiteli olduğu belirtildi.

Trabzon 'da sağlık hizmetleri çok dağınık bir yapıda.

Kanuni Araştırma, Fatih, Farabi, Yavuz Selim, Dış Hastanesi ve Ahi Evren Hastaneleri hizmet vermekte.

Şehir Hastanesi yapıldıktan sonra bu hastanelerin durumu ne olacak sorusuna şimdiden cevap aramak gerekir.

Şehir Hastanesi tüm branşları kapsayacağına göre mevcut hastaneleri değerlendirmede hangi ölçüler ele alınacak?

Mesela şehir içindeki hastanelerin akıbeti hakkında planlama yapılmış mı?

Umarım kentin ulaşım ve ihtiyaçları doğrultusunda planlama  yapılır.

Çünkü Trabzon'daki hiç bir hastane atıl bırakılmayacak kadar değerli ve halk için de önemlidir.

Şehir Hastanesi ile birlikte Trabzon’da Sağlık Turizminin de gelişmesi beklenmekte.

Komşu ülkelerden gelecek hasta ve yakınları modern çağdaş donanımlı bir hastanede tedavi olmayı tercih edecektir.

Bu tercihin oluşması için hastanenin  kendi ülkelerinde yapılamayan tedavi sistemleri ve yetkin hekimlere sahip olması gerektiği de bir gerçek. Organ Nakli Merkezi, her türlü kalp ameliyatları, onkolojik tedaviler gibi hayati önem taşıyan birimlerin sahasında yetkinliği ispatlanmış hekimlerce kurulan kadro hem ülkemiz hem de dünya çapında ses getirir ve tercih edilir.

Yoksa günlük poliklinik hizmetleri veren yataklı tedavi merkezi olursa Sağlık Turizmine katkısı çok sınırlı olur...

Kentin istihdamına da katkı verecek olan hastanenin hayırlı olmasını diliyorken akıldaki soru ve sorunların da ilgililerce cevap bulacağına inanıyorum...

Şu da muhakkak ki bu yatırım sayesinde Trabzon Sağlık Merkezi yolunda önemli bir mesafe kazanmış olacaktır.

Bu arada hastanenin yapımı ile birlikte ulaşım sorunu da ciddi olarak gündeme gelecektir.

Bizde de işler böyle yürür demeden öncelikle ulaşım sorunu çözülmelidir.

 

 

****************

              HASAN KURT'UN BEKLENEN KİTABI ÇIKIYO​​​​​​​Rhasan-kurt.jpg​​​​​​​

Kuzey Ekspres'in sahibi ve başyazarı Hasan Ku​​​​​​​rt, uzun yıllar muhabir, ajans, bölge temsilcisi yazar ve gazete sahibi olarak hizmet vermektedir.

Hasan Kurt aslında Edebiyat öğretmenidir. Rahmetli Bener Cordan'ın müdürü olduğu dönemde Fatih Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünde aynı sınıfta okuduk.

Trabzon Öğretmen Okulu'nda Edebiyat öğretmenliği yaparken gazeteciliği seçti.

Tercüman /Akajans Karadeniz Bölge Temsilcisi görevini uzun yıllar yaptı.

Daha sonra önce haftalık olarak çıkartmaya başladığı KUZEY EKSPRES gazetesini günlük yayınlamaya başladı.

Trabzon basın tarihinde yer alan ünlü yazar ve gazetecilerin yanısıra tarihçilerle birlikte genç yaşta çalışma tanışma ve sohbet etme imkanı buldu.

Hafızasında taşıdığı anılar ve tarihe dair notları artık kitaplaştırma kararını hayata geçirerek Trabzon'a dair iki ciltlik bir kitap yazdı.

"BİR ZAMANLAR TRABZON" adını taşıyan kitapta bu kadim kentin tarihte kalmış bilinmeyenleri ile birlikte hafızalarımızdan silinmek üzere olan anıları da bulabileceğiz.

Kentin yaklaşık yarım yüzyılına not düşülen bu kitapta özellikle son yüzyılın anılarını okuduğumuzda Trabzon'un neden bu kadar tanınmış ve halen gündemde kaldığını da öğrenmiş olacağız.

Baskıya verilen kitabın birinci cildini merakla bekliyoruz.

 

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.