TARİHİ KAPAK

  ANAP eski milletvekili Eyüp Aşık, ‘Reklamın iyisi kötüsü olmaz, reklam reklamdır’ derdi… Aşık’ın bir dönemler devamlı isminin öne çıkması, tanınmasının ardında bu düşünce yatar. Eyüp Aşık, çok fazla hüneri, becerisi ve fikri açıdan derinliği olmayan, siyasi yelpazenin ortasında gezinen sözde de olsa muhafazakarlığı kimseye bırakmayan bir kardeşimizdir. Son yıllarda AKP’ye yaslanmasının nedeni, yanaşacağı bir başka limanın olmamasındandır. Gerçi, AKP’nin milli görüş eksenindeki çekirdek kadrosu, partiye yatay geçiş yapanları hiçbir zaman partili olarak görmezler. Bu çekirdek kadro fırsatını bulsa Süleyman Soylu’yu da daha önce diskalifiye edilenler gibi saf dışı bırakırlar. Bu gün Soylu’ya ihtiyaçları olduğu için pek ses çıkaramıyorlar. 
Neyse asıl konumuza gelelim.
Türkiye’de PİAR’ı başka bir ifade ile tanınırlığı, enformasyonu vs. en yüksek kentlerin ve kentlilerin başında Trabzon gelir. Mesela Adana, Antep ve daha onlarca kent nüfus ve ekonomik açıdan Trabzon’dan çok daha önde olmalarına rağmen Trabzon ve Trabzonlular kadar sesleri çıkmaz. Trabzonlular gibi hedefte de olmazlar.
Trabzon’un en önemli özelliği; bu kente asırlar içerisinde doğudan, güneyden oradan buradan gelenler yerlilerin kavgasız gürültüsüz kaynaşması ve Trabzonlu kimliğini ve dolayısıyla Türk üst kimliğini oluşturmasıdır. Aş ve iş için göç ettikleri her yerde başarılı olmaları, Trabzonluları ve Trabzon’u da öne çıkarmıştır. Siyasette, ekonomide, sporda öne çıkanın düşmanı demeyeyim de içte ve dışta rakibi çok olur. Trabzonlular son dönemlerde bunu yaşıyor! Hem de fazlasıyla.
***

Atatürk’ün, bu ülkede Türklük üst kimlik ekseninde ulus yaratma teorisi ve eylemi 1950 hatta 60’lı yıllara kadar rayında giderken, 1970’ler ve sonrasından günümüze kadar seyir değiştirdi, Türklük üst kimliği tartışılmanın ötesinde parçalanma sürecine sürükleniyor. 
Toplumlarda üst kimliği yerleştiren olgunun başında bana göre; anayasaya bağlılığın dışında ekonomi, eğitim sistemi ve dinin devletle irtibatı gelir. 
Türkiye’de, anayasaya bağlılık var mı? Var-yok.
Ekonomi; dışa bağımlı, çökmek üzere.
Eğitim sistemi; Temelde milli yani ulusal eksenli olması gereken sistem ümmet ve ABD- İngiliz eksenli nesil yetiştirme üzerine dizayn edilmiş. 
Dinin devletle irtibatı; iç içe geçmiş. 
***

Bugün ülkemizin geldiği durum budur.
Durum bu olunca da; muhalefet veya iktidar milletvekili, belediye başkanı vs. Kuruluş felsefesi Türklük üst kimlik eksenindeki bu ülkenin insanlarını, ‘rumluk’, ‘lazlık’, ‘kürtlük’, ‘Gürcülük’, oculuk buculukla suçlar, eleştirir ve kendi tarafına avantaj sağlamaya çalışır. Bir bölümü de resmen ülkeyi parçalamak için çaba sarf eder ve sarf ediyor.  
Esenler Belediye Başkanının, siyaseten Trabzonlular için söylediği ifadelerine çokları kent milliyetçiliği hassasiyeti ile tepki gösterdi. Ben ise güldüm geçtim. Dikkate almadım. 
Olayı bir yönde bizim Eyüp Aşık’ın, ‘reklam’ konusundaki görüşleri doğrultusunda, Trabzon ve Trabzonlulara yönelik PİAR olarak değerlendirdim. Trabzon ve Trabzonlular ülkemizde ve dünyada bir kez daha zirve yaptı. 
Burada asıl sıkıntı, Türk üst kimliğinde olduğu gibi Trabzon kimliğinin de siyaseten altının oyulma, parçalanma girişimidir. Sonuç alınacağını da sanmıyorum. 
Çünkü Trabzon ili genelinde ve çevresinde yaşayanlar, yerlisiyle asırlar içerisinde farklı bölgelerden gelenlerle kaynaşıp Trabzonlu ve dolayısıyla Türk üst kimliğinde birleşmişse, farklı siyasi görüşte de olsalar da bunu Trabzon’da ve Trabzon dışında yaşadıkları her yerde inanarak haykırıyorsa, dışardan gazel okuyanların söylemleri çakal osuruğu gibidir.  
***

Türkiye’nin ve Trabzon’un bugün asıl sorunu, bana göre; ülkeyi ümmetçilik eksenli ideolojik bir yapının yönetmesidir. Bu yapı her geçen gün devletin tüm kurumlarını kontrol altına almaktadır. Hedef de 2023’tür! 
Bu hedefe ulaşmadaki en büyük engel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının kaybedilmesidir. Çünkü İstanbul demek ekonomisiyle, siyasetiyle, yaşayanlarıyla Türkiye demektir. Bu yapı İstanbul’u kaybederse çatırdar, toparlanması da zor olur. Esenler Belediye Başkanının Trabzonlular için söylediği sözlerin altında da İstanbul’u kaybetme endişesi yatmaktadır. O nedenle, ben derim ki; ülkede yaşanan olaylara, gelişmelere yüzeysel değil biraz derinden bakın!

Hasan KURT

*********

Yani bu ülkedeki cehaletin neresini düzeltelim. Helen nedir, Rum nedir, Yunan nedir, Osmanlı nedir, Türk nedir bilmeden akıllarınca bir takım laflar eden hödük insanların ülkesi Türkiye. Kuran'da sure-i Rum var ama sure-i Türk yok! Yunanlılık Fransız ihtilali sonrasında ortaya çıkan ulus devletlerle oluşmuş suni bir şey. Rum ise kadim Anadolu'da var olmuş bir olgu, Yunan'dan çok Roma ve Osmanlı ile alâkalı. Yâni Rumlar beş asır boyunca Osmanlının tebası idi. Şimdi bu mankurtlara bunu izah etmek gerekir. Bu mühim bir konu. Trabzon gibi Türkiye'ye aidiyeti yüksek bir ilin siyaset adına şerefini sorguluyor olmak tek kelimeyle zavallılık. Yunanlıların bazı reflekslerinin bir tür imparatorluktan kalma bir çocukluk olduğu ise diğer bir bahis. Hayatında doğru dürüst bir kitap açıp okumamış, okullardaki basmakalıp yarım yamalak şeylerle birşeyler söylediğini zanneden zavallı insanlar bunlar. Basit ansiklopedik bilgilerden bihaber hödükler maalesef bu ülkede bir dizi kültürel sakarlığa neden oluyor. Trabzon şehri bu denli seviyesiz, densiz insanların ağzına düşmeyecek kadar derin tarihi ve kültürel birikimi olan ciddi bir şehirdir. Ama son dönemlerde hem muhafazakâr İslamcı kılıklı liberal bukalemunların elinde hem de dilinde heba edilmiştir. O ipe sapa gelmez lafları eden hödük, Trabzon'un bir sümüklü salyangozu bile etmez. Kaldı ki bunun zerdavası da var...
(Metin Kondel)

**********

TARİHİ KAPAK

Arkadaşlar, beş yıl önce ilk defa Samsun’a ayak bastığım zaman bana gönül gücü veren vatandaşlarımın ilk safında Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım.
Sakarya büyük kanlı savaşında, üçüncü tümen ile yetişen Trabzon evlatlarının savaş alanında gösterdikleri fedakârlıkların kıymetli anısı daima aklımda işlenmiş kalacaktır.
Bu vatansever halka, o kahraman çocuklara sahip olan bu kıymetli memleketimizi bir Ermenistan kapısı veya hayal edilen bir Pontus krallığı ülkesi yapmak istek ve tehditleri ne uğursuz idi?
Şüphesiz o kâbuslar sonsuza dek hayal olmuştur… Mustafa Kemal Atatürk (Nuri Aydın)

 

Önceki ve Sonraki Yazılar