30.08.2021, 10:37

TAŞINMAZ SATIN ALINIRKEN MUHDESATA DİKKAT!

           Muhdesat, gayrimenkul hukukunda taşınmaz mal üzerinde o malın malikinden başkasına veya paydaşlarından birine ait ev, bina, garaj, tesis vb. yapılar ile ağaç gibi dikili bitkileri ifade etmek üzere kullanılır. Ancak buradaki özel durum arazi üzerindeki muhdesatın sahibi ile arazi sahibinin farklı olmasıdır. Örneğin, babanın sahibi olduğu bir arazi üzerine oğlu tarafından yapılan yapı, bu taşınmaz üzerinde muhdesat olarak oluşan hukuki hakkı doğurur. Muhdesat sahibi, taşınmaz hissedarlarından biri de olabilmektedir. Ancak taşınmaz sahipleri ile arazi üzerinde bulunan yapı ve ağaçların aynı kişi yada kişilerin olması halinde muhdesat kavramından bahsedemeyiz. Böyle durumda yapı ve ağaçlar tapu kütüğünün "cins" hanesinde gösterilir.  Muhdesatlar ise 3402 sayılı Kadastro Kanununun 19. maddesince hükmünce tapu kütüğünün beyanlar sütununda gösterilmektedir.

            1926’da yürürlüğe giren Medeni Kanun’dan önce arazi üzerine dikilmiş tüm ağaçlar ve inşa edilen yapılar başkasına satış yada bağışlama suretiyle devredilebilir. Ancak 1926’dan sonra arazi üzerine dikilen ağaçlar ve inşa edilen yapılar ise yalnızca arazi sahibine satış yada bağış yapılabilir. Bu bağış yada satış işlemler sonrası arazinin sahipleri ile muhdesat sahiplerinin aynı olması durumunda, tapunun beyanlar hanesinde tanımlı bulunan yapı ve ağaçlar beyanlar hanesinden terkin edilerek ,söz konusu araziye ilişkin tapu kütüğünün cinsi hanesine tescil olunur. Satış yada bağışlama işlemleri olmaksızın fiili varlığı son bulan (yapıların yıkılması, ağaçların kuruması yada muhdesat sahiplerince varlıklarına son verilmesi ile) muhdesat, hak sahiplerinin tapu müdürlüklerine bu konudaki müracaatı sonrası sicilinden terkin edilebilmektedir.

            Muhdesat sahibi hakkını, bu hak ortadan kalkıncaya kadar kendisi kullanabildiği gibi, kiraya da verme şeklinde tasarrufunda bulunabilmektedir. Ayrıca muhdesat sahibinin ölümü ile bu hak sona ermiş sayılmaz; mirasçılar bu haktan yararlanmayı sürdürebilirler. Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde karşılaşılan; “Arazi üzerindeki İki ağaç zeytin Ali Saka’nin, 5 ağaç zeytin Ayhan Gedikli’nindır.”, “Bu parsel üzerindeki A ile gösterilen ev Alper Gök’ün, B ile gösterilen ev Oğuz Demir’indir.” ya da “Parsel üzerindeki gecekondu Taner Çelik’indir.” biçimdeki yazımlar muhdesat gösterimlerine örnektir.

            Özetle; kişiler, arsa ve arazi türünde taşımaz satın alırken taşınmaza ilişkin tapu kütüğünün malik sayfasında yazılı hak sahiplerinin yanında, kütüğün beyanlar hanesinde muhdesat edinimi şekliyle hak sahipliliğinin bulunup bulunmadığını araştırmalı ve bu durumu dikkate almaları gerekmektedir. Aksi halde satın alınan taşınmaz üzerindeki yapı yada ağaçların bir başkasının muhdesat şekliyle sahipliliğinde olması durumu ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Tapunun malik sayfasında yazılı hak sahiplerine, satın alma karşılığında ödenen bedel, muhdesat hakkının satın alınmasını içermemektedir. Bölgemizde de tapu kütükleri üzerinde özellikle yapıya ilişkin muhdesat haklarının çokluğu göz önüne alındığında, taşınmaz edinimlerinde, hak mağduriyetlerinin yaşanması için muhdesatın varlığına ilişkin araştırma yapılarak işlemlere yön verilmelidir. Saygı ve selamlarımla...

             


 

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 29 Kasım 2021
İmsak 05:47
Güneş 07:17
Öğle 12:14
İkindi 14:40
Akşam 17:02
Yatsı 18:27
22
parçalı bulutlu