NECDET KIRHAN YAZICI

NECDET KIRHAN YAZICI

TRABZON TURİZMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR OLABİLİR Mİ?

  Trabzon için turizm önemli olmak zorundadır. Çünkü gelir sağlayan çeşitli endüstri alanlarından yoksundur. Kısıtlı bir tarım, eğitim ve devlet girdileri dışında önemli bir geliri yoktur.  Turizm endüstrisi önemsenir ve ilgili her alanda gerekli çalışmalar yapılırsa Trabzon turizmi için sürdürülebilir olabilme ihtimali vardır. 
llll.jpgÇoğu bakışa göre "sürdürülebilir" tanımı "çevre dostu" ile eş anlamlı anlaşılıyor.  Koruma çabaları, karbon ayak izleriyle ilgilenen çalışmalar da bu konuda akla geliyor.  Genelde  "sürdürülebilir" fikri doğal kaynakların ve çevrenin yenilikçi bir bakışla şimdiyi değil, geçmişten geleni, şimdiyi ve geleceği birlikte yönetme biçimini belirtmek için kullanılıyor 
Sürdürülebilir yaklaşım son yıllarda  "turizm"  girişimleri ile birlikte giderek daha fazla anılıyor.                                                                                                                 
  Sürdürülebilir turizm ne demektir?     
  ttttt-006.jpgTurizmde Sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda, dikkate alınması gereken üç temel alan vardır,  çevresel alan, sosyal-Kültürel alan ve ekonomik alan. Gerçekten "sürdürülebilir turizm" olarak tanımlanabilmesi için turizm her üç alanda da sürdürülebilir olması gerekiyor.
Çevresel sürdürülebilirlik
  Çevre, turizm için olmaz ise olmaz bir fenomen durumundadır ve gereklidir.  Bunun için hem doğal çevre (Sahiller, ormanlar, yaylalar, dereler, göller, vadiler, Jeolojik oluşumlar) hem de eski yapılı çevre (Tarihi yapılar, dokular, sokaklar, kalıntılar, yöresel yerleşim alanları, tarihe şahitlik eden topoğrafya ) geçmişten bu güne mevcut haliyle korunmalıdır. Bunun yanında Yeni gelişen yerleşim alanları  (bina ve alt yapı)  çevrenin ayrılmaz bir parçasıdır ve çevreyle kesin uyumlu olmalıdır. Çevreye duyarlı olma hassasiyeti sürdürülebilir olmanın bir bölümüdür. Fakat sadece tek şey bu değildir, bir cazibe veya varış noktası, yeşil olabileceği kadar yeşil olabilir veya tarihi olabilir, fakat buna mukabil hala sürdürülebilir olmayabilir. Çevresel sürdürülebilirlik, bir alanın her şart altında, hem yaşayan nesiller hem de gelecek nesiller tarafından kullanılmak üzere geçmişten bu güne var olan halinin korunabilmesini ve yaşayabilmesini sağlamak demektir.

Sosyal-Kültürel Sürdürülebilirlik
vvvvvv-004.jpg  Bir varış alanı turist tarafından ziyarete başlandığında, ev sahibi halk ile bu turistler arasında sosyal ve kültürel etkileşimler olmaya başlar. Yerel halk, alıştığının dışında, belki de garipsediği yeni bir kültür, yeni bir davranışla tanışma olabilir. Dolayısıyla, sosyal-kültürel sürdürülebilirlik, olabilecek olumsuz etkilerin asgariye indirilmesi ve kültürel alışverişin teşvik edilmesi hoşgörü ve yerel geleneklerin korunması ve tanıtılması gibi daha olumlu etkilere odaklanması anlamına gelir. Bunu sağlamak, genellikle yerli halkı eğitip turizm bilincine dâhil ederek başarılabilir. Yerel halkın katılması ziyaretçilere daha ilgi çeken bir ziyaret sunmakla kalmaz, onların olumlu bir misafirperverlik le karşılaşma düzeyini de artırır. Bu arada İletişimin sosyal medya aracılığıyla hızla yayıldığını her ziyaretçinin iyi ve ya kötü olanı, ziyaretleri boyunca kendi sosyal çevresine ve sınırlar ötelerine anında naklen iletebildiğini, bunun suya atılan bir taşın halkaları gibi medyada yayıldığını unutmadan not edelim. Sürdürülebilir Yerel kültür bağlamında yerel folklor, yerel müzik, yerel sanatlar, yerel mutfak, yerel ürünler, mutlaka hayranlık uyandıran ve dikkat çekici düzeye taşınmalıdır.

 

Ekonomik Sürdürülebilirlik
h-003.jpg  Sürdürülebilirliğin üçüncü ayağı ve en önemli kısmı ekonomik girdidir.  Ekonomik sürdürülebilirlik, yerel ekonomik bağları kurmak ve dışa ekonomik sızıntıları azaltmak ve aslında gelen parayı yerelde, halkta tutmak demektir. Yabancılar tarafından işletilen bir otel veya şirket veya ithal edilen yiyecekler ve hediyelik eşyalar, yerel ekonomiye hiç bir katkıda bulunmayacaktır. Bunlara harcanan para muhtemelen bölge ve yurtdışına sızacaktır. Bu sürdürülebilir değildir. Yerel halk turizmde yer alırken, aynı zamanda turizmin ihtiyacı olan ürünleri ve hizmetleri üretip ve yaparak, turizmin bütün girdilerinin hepsinden elde edilen mali yararlardan faydalanmalıdır.

 

Sürdürülebilirliği önemseyin
  gggg-003.jpgGerçek şu ki, sürdürülebilir turizm aslında paydaşların sadece bir kısmı için değil, ilgili herkese fayda sağlıyor. Sürdürülebilir olmayan turizmde ise ev sahibi halk turizmin nimetlerinden veya desteğinden yeterince yararlanamıyor. 
Böylece son zamanlarda dünyada gittikçe güçlenen sürdürülebilir turizm anlayışı, yeni tercihler yaratmaya başladığını görüyoruz. Sürdürülebilir turizm gezginlerine, Bir sonraki gidilecek yer veya konaklama veya tur şirketi arasında tercih gerektiğinde karar için şu noktalar tavsiye ediliyor: Yerel olarak hangisi daha çevre dostu? Hangisi yerel sosyal ve kültürel alanı önemsiyor?  Hangisi yerel ekonomiye en çok katkıda bulunuyor?  Temelde hangisi daha sürdürülebilirdir turizm? Tercihler buna göre şekillenmeye başlıyor ve giderek bu akım güçleniyor.
Yakın Gelecekteki gezginlerinin tercihlerinde, Sürdürülebilir turizmi göz önünde bulundurarak, seyahat etme kararları ve yönleri büyük ihtimalle değişmiş olacaktır. 
Trabzon buna hazır mıdır? Trabzon Turizmde sürdürülebilir olma adına bu üç alan için ne yapmalı?
uuuu-002.jpg  Görünen o ki bahsi geçen her üç alanda da yapılacak çok iş vardır. Her şeyden önce Bu alanlarda bir şeyleri kimler yapacaktır ve nasıl organize olacaklardır? 
Bu çalışmalar için İlgili Kamu Kurumları ve ilgili Belediyeler, ilgili Sivil toplum örgütleri, bir araya gelerek ortak bir ‘’Trabzon ve çevresi için Sürdürülebilir Turizm çalışma gurubu’’ oluşturmalı, paydaşları da yanına alarak birlikte çalışmalıdır. Merkez Trabzon olmak üzere, bölgede Çevresel, Sosyal, Ekonomik Sürdürülebilir özellikli,  bir ileri görüş, buna bağlı bir program ve projeler ortaya konmalı, iş ve zaman planlaması yapılarak projeler adım adım uygulanmalıdır. 
Trabzon sürdürülebilir turizmin nimetlerinden faydalanmak istiyorsa vakit kaybetmeden işe koyulma zamanıdır.

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar