22.05.2022, 10:00

Trabzon’da belediyelerin sosyal medya kullanımı

İnsanların sosyal medya platformlarını yoğun bir şekilde kullanmasının en önemli nedeni her şeyin ulaşılabilirliğini çok kolay hale getirmesinden kaynaklanıyor. Herkes istediği kişiyle istediği zaman konuşabiliyor, mesajlaşabiliyor veya bir gönderi ya da fotoğraf paylaşabiliyor. Aynı şekilde kurum ve kuruluşlar da sosyal medya platformlarını kullanarak hedef kitlelere mesajlarını iletebiliyor ve geri dönüşler alabiliyor.

Tez çalışması kapsamında 2021 yılında Trabzon’daki belediyelerin sosyal medya hesaplarını inceleme fırsatımız olmuştu. Trabzon’da bulunan ilçe belediyelerin sosyal medya hesaplarının incelerken yaygın olarak kullanılan; Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, WhatsApp, Telegram ve Bip gibi sosyal ağların takibini yaptık. Bu sosyal ağlar arasında en yaygın olarak kullanıldığı gözlemlenen sosyal ağların “Facebook, Twitter ve Instagram” olduğunu tespit ettik. Yapılan gözlemler neticesinde ilçe belediyelerinin Facebook, Twitter ve Instagram hesapları araştırma kapsamına dâhil ederek 1 Ocak 2021-31 Mart 2021 tarihleri arasında elde edilen veriler doküman incelemesi yapmak adına kayıt altına aldık.

Araştırma yaptığım dönem ışığında sizleri çok teknik bilgilere boğmadan özet bilgiler paylaşmaya çalışacağım. 1 Aralık 2020 tarihinde yaptığımız incelemeler neticesinde, muhataplarına ulaşmak için Trabzon’daki 18 ilçe belediyesinin 15 tanesi Facebook, 14 tanesi Instagram ve 15 tanesinin Twitter hesabına sahip olduğu bilgisini edinmiştik. Aradan geçen yaklaşık 18 aylık süre sonunda belediyelerin sosyal medyadaki varlıklarını tekrar kontrol ettiğimizde aşağıdaki sonuçları elde ettik:

-Dernekpazarı, Hayrat ve Tonya belediyelerinin Facebook sayfalarının olmadığını,

-Dernekpazarı, Düzköy ve Köprübaşı belediyelerinin Twitter hesaplarının olmadığını,

-Düzköy, Hayrat, Köprübaşı ve Tonya belediyelerinin aktif Instagram hesaplarının olmadığını tespit ettik.

Trabzon’daki ilçe belediyelerinin sosyal ağlarda toplam “171.036” takipçiye sahiptir. Toplam takipçilerin %76,1’i Facebook, %16,2’si Instagram ve %7,8’i Twitter takipçilerinden oluşmaktadır. Tüm ilçe belediyeleri arasında en çok takipçiye Akçaabat Belediyesi %21,8 oranıyla ulaşmıştır. Akçaabat Belediyesini, Ortahisar Belediyesi %14,8’lük bir oranla takip etmektedir.

Döküman incelemesinin gerçekleştirildiğimiz süre içerisinde ilçe belediyelerinin sosyal medya hesaplarında toplam 3.607 gönderi paylaşıldı. Bu gönderilerin %53,3’ü Facebook’da, %26,6’sı Twitter’da ve %20,1‘i Instagram’da paylaşıldı. Genel toplamda en fazla gönderi paylaşımı yapan Akçaabat Belediyesi (%23) iken onu Ortahisar (%13,3) ve Yomra (%13,2) belediyeleri takip etti. Belediyelerin oluşturduğu toplam “3.607” gönderinin %79’u hafta içi ve %61’i mesai saatleri içinde paylaşıldı.

Belediyelerin sosyal ağlarda paylaştıkları “3.607” gönderi toplamda “298.092” etkileşim almıştır. Genel toplamda paylaştığı içeriklere en fazla beğeni, yorum, paylaşım ve görüntülemeyi Akçaabat Belediyesi (%30) alırken onu Yomra (%26) ve Ortahisar (%9) belediyeleri takip etmektedir. Diğer yandan toplam etkileşimin %92’si beğeni, %2’si paylaşım, %6’sını ise yorumlardan oluşmaktadır.

Trabzon’daki belediyelerin halkla ilişkiler amacıyla sosyal medya ortamlarında ne düzeyde var olduklarını ölçümleme fırsatımız olmuştu. Bu araştırmanın ışığında ölçümlediğimiz tarihten günümüze bir kıyas yapılacağı gibi farklı kurum ve kuruluşlar da benzer şekilde incelenebilir. Ayrıca hazırladığımız bu yazı, belediyelerimizin halkla ilişkiler açısından önemli bir yere sahip olan sosyal medya platformlarını daha verimli bir şekilde kullanmaları yönünde bir hatırlatma niteliği taşıyabilir.

Konuya ilişkin daha derinlemesine bilgi edinmek isteyenler aşağıda bilgilerini paylaştığım tez çalışmamızdan istifade edebilirler.

Aksoy, Muhammed Muhsin. Halkla ilişkiler aracı olarak belediyelerde sosyal medya kullanımı: Trabzon ili örneği. Yüksek Lisans Tezi, Avrasya Üniversitesi, 2021.

Yorumlar (0)