ÜLKEDE YATIRIM YAPANA KOLAYLIK (Trabzon'dan çıktım yola: Estonya)

Haber 17.08.2021, 08:21
ÜLKEDE YATIRIM YAPANA KOLAYLIK (Trabzon'dan çıktım yola: Estonya)
2/5

EĞİTİM ÇOK KÜÇÜK YAŞLARDA BAŞLIYOREstonya’da eğitime çok önem veriliyor. Ülkedeki eğitimin kökeni manastır ve katedralde verilen eğitime dayanmakta. Estonya’da ülke genelinde eğitim ağı oldukça kuvvetli. Ülkede eğitime çok erken yaşlarda başlanmakta. Estonya’da erken çocukluk eğitimi 18 ay ve 7 yaş arasındaki çocuklara veriliyor. Bu eğitimi ülkede sadece özel kurumlar verebiliyor. Esasında okul öncesi eğitimin çocuklara verilme amacı çocuğun ailesi tarafından yetiştirilmesine ve geliştirmesine yardım etmek. Genel anlamda eğitim için devlet tarafından belirlenen bir program mevcut ve çocuklar için de bu program üzerinden çalışma yapılıyor.