19.10.2021, 10:32

VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM UYGULAMASI…

Bu yazıda; mükellefler veya vergi sorumluları adına kesilen cezalar hakkında yargı yoluna gitmeden uyuşmazlıkların kısa yoldan çözümlenmesini sağlayan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 376’ncı maddesinde yer alan cezalarda indirim uygulamasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Nedir?

Mükellefler veya vergi sorumluları adına kesilmiş olan vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve

özel usulsüzlük cezaları ile uzlaşmanın gerçekleşmesi durumunda vergi ziyaı cezasında

belli oranlarda indirim yapılmak suretiyle kalan tutarın ödenmesine imkan sağlayan bir kolaylıktır.

İndirim Uygulaması Kapsamına Hangi Cezalar Girmektedir?

İndirim uygulamasının kapsamına;

Vergi ziyaı cezası,

Usulsüzlük cezası,

Özel usulsüzlük cezası,

girmektedir.

İndirim Uygulamasından Kimler Yararlanabilir?

Cezalarda indirim uygulamasından, mükellef veya vergi sorumlusu olan ceza muhatapları yararlanabilir.

Cezalarda İndirim Uygulamasından Yararlanmanın Şartları Nelerdir?

Bu uygulamadan;

İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçe

ile başvurularak ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkının

ve indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının

vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat gösterilerek vadesinin

bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi,

Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergi veya vergi farkı ile

vergi ziyaı cezasının %75’inin Kanunda belirtilen ödeme süreleri içinde ödenmesi,

İhbarnamenin dava konusu yapılmamış olması,

şartıyla yararlanılabilir.

Cezalarda İndirim Oranları Nedir?

Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının yarısı,

Uzlaşmanın vaki olması durumunda ise uzlaşılan vergi ziyaı cezasının %25’i,

indirilir.

Dava Açan Mükellef İndirim Uygulamasından Yararlanabilir Mi?

Mükellef tarafından dava açıldıktan sonra, dava açma süresi içinde, vergi mahkemesince henüz karar verilmemiş olması koşuluyla, davadan vazgeçilmesi halinde cezada indirim talebinde bulunulabilir.

İndirim Talebinden Sonra Yasal Süre İçinde Dava Açılabilir Mi?

Mükellef veya vergi sorumlusu, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre

geçmeden; cezalarda indirim talebinden vazgeçerek dava açabilir.

Uzlaşma Talebinde Bulunan Mükellef İndirim Uygulamasından Yararlanabilir Mi?

Mükellef veya vergi sorumlusu, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre

geçmeden; uzlaşma talebinden vazgeçerek indirim uygulamasından yararlanmak için

talepte bulunabilir. Diğer taraftan uzlaşma talebinde bulunan ve Kanunda belirtilen şartları sağlayan mükellef veya vergi sorumlusu üzerinde uzlaşılan vergi ziyaı cezası için indirim uygulamasından yararlanabilir.

İndirim Talebinden Vazgeçerek Yasal Süre İçinde Uzlaşma Talep Etmek

Mümkün Müdür?

Mükellef veya vergi sorumlusu, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre

geçmeden; cezalarda indirim talebinden vazgeçerek dilekçe ile başvurmak suretiyle

uzlaşma talep edebilir.

Cezalarda İndirim Sonrasında Ödeme Ne Zaman Yapılır?

Tarh edilen vergi ile indirim uygulaması sonrasında tahakkuk eden ceza tutarının;

vadesinde veya 6183 sayılı Kanun’da belirtilen türden teminat gösterilmesi durumunda

vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerekir.

Uzlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme

zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmişse kanuni ödeme zamanlarında; ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmişse ödeme süreleri

geçmiş olanların uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmesi

gerekir.

Ceza İndirimi Şartlarına Uyulmaması Halinde Ne Yapılır?

Ceza indirimi talebi üzerine tahakkuk ettirilen vergi ile indirimden arta kalan cezanın

süresinde ödenmediğinin tespit edilmesi hâlinde, bu mükellefler indirimden faydalanamaz. İndirilen ceza tutarı tekrar tahakkuk ettirilir. Ayrıca, teminat gösterilmesi nedeniyle verilen üç aylık sürede ödeme yapılmamış ise verilen süre normal vadeye dönüştürülür. Mükellefin göstermiş olduğu teminat paraya çevrilir.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 08 Aralık 2021
İmsak 05:55
Güneş 07:26
Öğle 12:18
İkindi 14:39
Akşam 17:00
Yatsı 18:26
19
açık