VERGİ MEVZUATINDA 2020 YILINDA UYGULANACAK HADLER

  27 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetelerde yayımlanan tebliğlere göre,01.01.2020 Tarihinden geçerli olmak üzere, Vergi mevzuatında yer alan yeni had ve tutarlar özetle aşağıda gibi belirlenmiştir.
 
1.Yazar Kasa Fişi (Fatura) Düzenleme Haddi:
V.U.K.’nun 232. maddesi uyarınca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin yazar kasa fişi düzenleme haddi 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 1.400,00.-TL olarak belirlenmiştir.
 
2.Doğrudan Gider Yazılacak Sabit Kıymetlere İlişkin Had:
V.U.K.’nun 313. maddesi uyarınca, değeri 900,00.-TL’yi aşmayan peştemallıklar ile alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilmesine ilişkin had 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 1.400,00.-TL olarak belirlenmiştir.
 
3.Hizmet Erbabına Verilecek Yemek Yardımı:
Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/8. maddesinde yer alan işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin günlük 16,00-TL’lik istisna tutarı 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 23,00-TL olarak tespit edilmiştir.
 
4.Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife:
Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife(ücretler hariç)
2020 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 
22.000 TL’ye kadar           %15
49.000 -TL’nin 22.000- TL’si için 3.300- TL, fazlası                       % 20
120.000 TL’nin 49.000- TL’si için 8.700- TL, fazlası               % 27
600.000 TL’nin 120.000- TL’si için 27.870,00- TL, fazlası            % 35
600.000 TL’den fazlasının 600.000- TL’si için 195.870,00- TL, fazlası % 40
 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife(ücretler için)
2020 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 
22.000 TL’ye kadar           %15
49.000 -TL’nin 22.000- TL’si için 3.300- TL, fazlası                       % 20
180.000 TL’nin 49.000- TL’si için 8.700- TL, fazlası               % 27
600.000 TL’nin 180.000- TL’si için 44.070,00 TL, fazlası            % 35
600.000 TL’den fazlasının 600.000- TL’si için 191.070,00- TL, fazlası % 40
 
5.Özel Usulsüzlük Cezaları:
 
a) VUK-353/1. maddesine göre; Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu vermeyen ve almayanlara, veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verenlere her belge için 01.01.2020 tarihinden itibaren 350,00.-TL’den aşağı olmamak üzere tutarın % 10’u nispetinde Özel Usulsüzlük Cezası kesilir.
b) V.U.K.353/2 maddesine göre; Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı’nca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının tespiti halinde, her bir belge için 2020 yılında 350,00.-TL Özel Usulsüzlük Cezası kesilir.
 
6.Gayrımenkul Sermaye İratlarında (Kira Gelirleri) Beyan ve İstisna:
 
Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2019 yılı için 5.400.-TL’si gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde bu istisnadan yararlanılamaz. 2020 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı ise 6.600,00.-TL olarak tespit edilmiştir.
Not: 2019 Yıllık (Brüt) işyeri kira gelirinin 40.000,00.-TL veya altında olması halinde beyan edilmeyecektir. 
Binaların işyeri olarak (Stopajlı) kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen brüt hasılatın 2020 yılı için beyan sınırı ise 49.000,00.-TL olarak belirlenmiştir.
 
7.Damga Vergisi:
01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulamalar aşağıdaki gibidir.
 (Ücret gelirlerinde Damga Vergisi nispeti binde 7,59’dur.)
 
Belli Parayı İhtiva Eden Sözleşmeler:
-Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler           :(Binde 9,48)
-Kira Mukavelenameleri           :(Binde 1,89)
 
Beyanname ve Bildirgeler:
-Yıllık Gelir vergisi beyannameleri : 89,10- TL
-Kurumlar vergisi beyannameleri :119,00- TL
-Muhtasar beyannameler :58,80-TL
-Katma Değer Vergisi Beyannameleri :58,80- TL
-Sosyal Sigorta Kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri  :43,70- TL
 
Bilanço ve İşletme Hesabı Özetleri:
-Bilançolar           :  68,70- TL
-Gelir Tabloları           :  32,90 -TL
-İşletme Hesabı Özetleri           :  32,90-TL
 
8.Veraset ve İntikal Vergisi:
01.01.2020 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;
-Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306.603,00-TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 613.582,00- TL),
-İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.060,00- TL,
-Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 7.060,00 TL olarak dikkate alınacaktır.
 
9.Emlak Vergisi Oranları:
Meskenlerde binde 1,İşyerlerinde binde 2, Arazilerde binde 1 ve Arsalarda binde 3(Büyük şehirlerde bu oranlar 2 kat olarak uygulanır)
 

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Haber yorum bölümünde Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.