07.12.2021, 10:02

Vergilemeyle ilgili yapılan bazı düzenlemeler

Son dönemlerde vergilendirmeyi ilgilendiren birkaç düzenlemeler yapılmış olup, bunların bazılarına ilişkin hatırlatma babından özet bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

- Döviz İşlemlerinde Kimlik Tespiti Uygulamasında İşlem Limiti Belirlendi.

Hatırlanacağı üzere, 12.10.2021 R.G. tarihli 2021-32/62 Sayılı Tebliğ ile döviz bürolarına (yetkili müesseseler), gerçekleştirdikleri tüm işlemlerde müşterinin T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını müşteriden temin ederek her bir işlem itibarıyla kayıt altına alma zorunluluğu getirilmişti.

Bu defa, 2021-32/64 Sayılı Tebliğin;

2’nci maddesiyle döviz bürolarının T.C. Kimlik Numarası temin ettikleri işlemlere, “100 ABD doları ve/veya karşılığı Türk lirası tutarını aşan işlemler” sınırı getirilmiştir.

Buna göre, döviz büroları (yetkili müesseseler), 100 ABD doları ve/veya karşılığı Türk lirası tutarını aşan işlemlerde müşterinin T.C. Kimlik Numarasını temin ederek her bir işlem itibarıyla kayıt altına alacaklardır.

Söz konusu düzenleme 18/11/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

- Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı %8'e İndirildi.

Bilindiği üzere. Avukatlık hizmetlerinde %8 ve %18 olmak üzere iki farklı KDV oranı bulunmaktadır.

26/11/2021 tarihli ve 31671 sayılı Resmi Gazete'de bazı avukatlık hizmetlerinde KDV oranını % 18'den % 8'e indiren Karar ile;

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda yer alan adli yardım ve adli müzaheret hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri için %8,

Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları kapsamında verilen avukatlık hizmetleri için %8,

İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri için %8,

- 2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %36,20 Olarak Belirlenmiştir.

TUİK tarafından 2021 yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak belirlenmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 123. maddesinde; Kanunun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, Cumhurbaşkanı, bu surette tespit edilen had ve tutarları %50'sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm doğrultusunda, yeni yılda, Cumhurbaşkanı; kendisine tanınan yetkiyi kullanmazsa, çeşitli vergi, harç ve cezalar % 36,20 oranında artırılacaktır.

Yeniden değerleme oranının etkilediği düzenlemelerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan gelir vergisi dilimleri,

Konut olarak kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin istisna tutarı,

Yemek yardımı istisnası,

Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen; fatura kullanma mecburiyeti, usulsüzlük, özel usulsüzlük cezaları gibi çeşitli had ve miktarlar,

Maktu damga vergileri ve damga vergisine ilişkin üst sınır,

Çeşitli harç tutarları,

Yıllık KDV iadeleri için geçerli asgari iade tutarları,

7338 sayılı Kanunla değiştirilen ve 1.1.2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan VUK’un mükerrer 298 inci maddesi uyarınca, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 18 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
6
parçalı bulutlu